Page 58 - FUD20

Basic HTML Version

E
NDRESZ
B
RIGITTA
58
Egy-egy szó több alakban vagy a mai alaktól eltérő formában is előfordul.
Ennek sokszor a ritmus az oka, mivel versről beszélünk. Például a
сам
(=
sam
) ’szem’ szó
сāм
(=
sām
) alakban jelenik meg cirillül. A
sām
jelentése
egyébként ’halpikkely’. A szövegkörnyezetből természetesen egyértelműen
kiderül, miről is van szó.
A magánhangzó hosszúságának a jelölése fokozatosan meghonosodott az
időszaki irodalmi kiadványokban (verseskötetek, szépirodalmi művek és
hetilapok), s ezt alkalmazzák ma is.
2010-ben jelent meg Je. I. Rombangyejeva gondozásában a
Vogul népköl-
tési gyűjtemény. Istenek hősi énekei. II. kötet
.
Героический эпос манси (во-
гулов). Песни святых покровителей.
A kiadvány forrásául szolgáló eredeti
kötetet Reguly Antal gyűjtése alapján még 1892-ben állította össze a Magyar
Tudományos Akadémia megbízásából Munkácsi Bernát. A három egységből
álló mű első részében manysi szövegek találhatók különböző nyelvjárások-
ból. A második rész tárgyi és nyelvi magyarázatokat és szómutatót tartalmaz.
A harmadik rész pedig kiegészítő információkat közöl. Rombangyejeva cirill
betűs átírásban közli az eredetileg latin betűs manysi szövegeket, amelyeket
lefordított orosz nyelvre is. E kötet jelentősége tehát, hogy a
Vogul népköltési
gyűjtemény
cirill betűs átírásban érthetővé, elérhetővé vált a manysi beszélők
számára is; az orosz fordításnak köszönhetően pedig a manysiul kevésbé
(vagy egyáltalán nem) tudók is haszonnal forgathatják. Vizsgáljuk meg, Rom-
bangyejeva milyen magánhangzókat használ a cirill betűs átírásban!
Rövidek:
Rombangyejeva
Munkácsi
a
]
kвa
’asszony’
сырай
’kard’
сā
â
хвасалавем
’dobál engem’
a
e
ä, ė
ēkwa
sirej
n
χwäsėlawėm
я
яныг
’nagy’
jän
ê
3
o
хоса
’hosszú, távol’
`
χ
`
ё
ёла
’alá’
jo
jolä
y
суснэ
’látó, néző’
лапум
’fölemelkedett’
u
ė
susnė
lapėm
ю
юв
’vissza, haza’
юйпāлт
’után’
ju
jūw
jui-pālt
э
суснэ
’látó, néző’
л
[
лиглан
]
тэ
’álldogálása’
ė
ä
susnė
ľūľ
ê
lėnätä
3
Munkácsi az
Ï
-t
ê
-vel jelölte, az
helyett pedig
ê
’ jelet használt.