Page 53 - FUD20

Basic HTML Version

A
MANYSI IRODALMI NYELV ÁTÍRÁSÁNAK KÉRDÉSEI
53
tagban a magánhangzók kvantitása szintén irreleváns. Ezek az
ü
és részben
az
i
kivételével (fonetikailag) hosszúak (félhosszúak). Kvantitásukat külön
jellel nem jelöli. Ugyanakkor Kálmánhoz hasonlóan három nyíltsági fokot,
palatális–veláris, illetve hosszú–rövid párokat különít el.
Gulya rendszerével kapcsolatban megjegyezhetjük, hogy az
i
-t a nem első
szótagi magánhangzók felsorolásából (1973: 115) kihagyja, míg az összegző
táblázatban (1973: 118) szerepelteti. Rendszerét Kannisto jelölésére alapozva
építi fel. A diftongusokat nem tartja fontosnak. Csupán tőszavakkal dolgozik,
azonban toldalékos alakokat is érdemes lenne vizsgálni, hiszen például az
i
gyakran fordul elő toldalékokban. Mivel a nyelvi részrendszerek általában
szimmetriára törekednek, talán így egészíthetnénk ki Gulya rendszerét (az
általam beírt kiegészítések szögletes zárójelben szerepelnek a táblázatban; az
ü
nem fordul elő első szótagban):
Veláris
Palatális
Hosszú Rövid
Hosszú
Rövid
Zárt
ū
u
[
£
]
i
Középső
[
#
]
o
ē
ü
, e
Nyílt
(?),
ā
[
ƒ
], a
[
ó
]
[
ó
]
1.6.
Szintén 1973-ban jelent meg Je. I. Rombangyejeva
Мансийский (во-
гульский) язык
című könyve. Ő a következő magánhangzókat veszi fel
(1973: 26):
ū, u, ō,
o,
ā, a,
£
, i,
C
, ē,
ü
, e
. Ez a rendszer, már alig tartalmaz
„üres helyeket”. Rombangyejeva szükségesnek érzi behozni az
C
elemet is.
Ebben a műben is relevánsnak minősül a hosszú–rövid oppozíció.
1.7.
Honti László 1982-es
Geschichte
des obugrischen Vokalismus der
ersten Silbe
című könyvében szereplő példaanyag alapján (1982: 123–206) a
következő magánhangzó-rendszer rajzolódik ki a szoszvaiban: a) első (hang-
súlyos) szótagban:
a
(
alpi
’bőr, test’)
, o
(
tow
’ág’)
, u
(
urti
’rész’)
,
(
ηtil
’borda, szelet’)
, ā
(
ālm
- ’emel, megragad’)
, ū
(
χūl
’hal’)
, ē
(
nēn
’ti ketten’)
, i
(
titt
- ’etet, táplál’); b) nem első szótagban:
i
(
āwi
’ajtó’)
, e
(
χuľtne
’maradó’)
,
a
tal
’nap’)
, o
(
ńololow
’nyolc’)
,
ü
(
χūr
ü
m
’három’)
, ā
(
siltāl
- ’vágni, met-
szeni’). Ezeket táblázatba foglalva (az
ü
nem fordul elő első szótagban):
Veláris
Palatális
Hosszú Rövid
Hosszú
Rövid
Zárt
ū
u
i
Középső
#
o
ē
ü
, e
Nyílt
(?),
ā
a