Page 46 - FUD20

Basic HTML Version

B
ŰDI
R
EGINA
46
Miatyánk az 1642-es teljes Bibliából, Máté evangéliumából (6: 9-13)
3
ISä meid
ä
n
j
o
c
a olet tai
w
ais. Pyhitetty ol
c
on sinun nimes. Lähestykőn
sinun waldacundas. Olcon sinun ta
ht
os n
ij
n maasa
cu
in taiwais. Anna
meille tänäpän meidän jocapäiwäinen leipäm. Ja anna meille meidän welcam
ande
x
i / nijncuin mekin annam meidän wel
g
ollistem. Ja älä johdata meitä
kiusaux
ee
n. Mutta päästä meitä pahasta. Sillä sinun on waldacunda / ja
woima / ja cunnia/ ijancai
ck
isest / Amen.
Miatyánk Gezelius
Yxi paras Lasten tawara
című munkájából (1666)
4
Isä meidän joca olet Taiwaisa. Pyhitetty olkon sinun Nimes. Lähestulkon
sinun waldacundas Olcon sinun tahtos / nijn Maasa cuin Taiwasa. Anna
meillen tänäpäiwänä meidän jocapäiwäinen Leipäm. Anna meidän Syndim
andexi / n
i
n
q
uin me annamme meidän welgolistem. Älä johdata meitä
kiusauxen. Mutta päästä meitä
pahasta. Sillä että sinulla on waldacunda
woima ja cunnia/ ijancaikisesta nijn ijancaikis
ehen
. Amen.
Miatyánk Luther katekézisének finn fordításából (1695)
5
Isä meidän joca olet Taiwas: Pyhitetty olco
u
sinun nimes.
Lähestykön
sinun waldacundas. Olcon sinun tahtos nijn maasa cuin Taiwais. Anna
meille tänäpän meidän jocapäiwäinen leipäm. Ja anna meille meidäm
welcam andexi / nijncuin mekin andexi annam meidän wel
w
ollistem. Ja
älä johda
tt
a meitä kiusauxen. Mutta päästä meitä pahasta. Sillä sinun on
waldacunda / ja woima / ja cunnia ijancaickisest/ Amen
És álljon itt végül a mai fordítás:
Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon si-
nun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin
taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna
meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka
ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä
meidät pahasta. [Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikki-
sesti.] Aamen (Pyhä Raamattu 1992).
3
Az 1642-es teljes Biblia megtalálható a Finn Nemzeti Könyvtár elektronikus gyűjtemé-
nyében: http://www.doria.fi/handle/10024/66164
4
Gezelius munkája megtalálható a Finn Nemzeti Könyvtár elektronikus gyűjteményében:
http://s1.doria.fi/helmi/bk/rv/gezelius/fem970033/slides/abc03.html,
http://s1.doria.fi/helmi/bk/rv/gezelius/fem970033/slides/abc04.html
5
Ez a mű egészében fellelhető a Finn Nemzeti Könyvtár elektronikus gyűjteményében:
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/70874/ML_2.pdf?sequence = 1