Page 401 - FUD20

Basic HTML Version

TARTALOM – CONTENTS – SISÄLLYS
Bátori S. István:
Az Uralotéka digitális adatbázis ...................................... 3
Buzgó Anita:
Tornio keresztnévadási szokásai a XIX. század
második felében ..................................................................................... 23
Bűdi Regina:
A finn helyesírás fejlődése a XVI–XVII. században ........... 37
Endresz Brigitta:
A manysi irodalmi nyelv átírásának kérdései ............... 49
Honti László:
Ver
....................................................................................... 63
Huumo, Tuomas – Peiponen, Pia:
Adpositiot, liike ja dynamiikka:
mikä erottaa muotoja
vieressä
ja
vierellä?
............................................. 73
Kelemen Ivett:
A pluratívák szemantikai csoportjai az északi lappban .... 87
Keresztes László:
Morféma-alternációk a moksa-mordvin
határozott és birtokos személyragozásban . .......................................... 109
Kókai Krisztina:
Morfológiai úton történő szóalkotás
a finn kocsmaszlengben ....................................................................... 153
Larsson, Lars-Gunnar:
The Earliest Contacts between Scandinavians
and South Saami ................................................................................... 161
Lauerma, Petri:
Rudimenta,
suomen kielen oppikirja 1600-luvulta ....... 177
Maticsák Sándor:
Az improduktív
-v
főnévképző az erza-mordvinban ..... 189
Peneva Dennica:
Egyeztetési típusok a magyarban, a finnben,
az észtben, a lappban és a bolgárban VII. (Számbeli egyeztetés III.) ....... 213
Pitkäsalo, Eliisa:
Emphatic Phrases in Finnish Literary Texts and their
Hungarian Translations ........................................................................ 235
Sipos Mária:
Északi hanti: nyelvjárási kontinuum vagy
nyelvjáráscsoportok? ............................................................................ 251
Sivonen, Jari:
Tarinassa kiertelee mielenkiintoinen juoni.
Katsaus liikeverbien merkitystyyppeihin ............................................. 259
Szeverényi Sándor:
Az uráli
*-n
genitívusz, a névutós szerkezet,
a Cx-Px relatív sorrendje és a jelzős szerkezet egyeztetése közötti
összefüggésekről .................................................................................. 269
Tóth Anikó:
Az égtájnevek vizsgálata a karjalai nyelvjárásokban .......... 285
Zaicz Gábor:
A mordvin nyelv orosz jövevényszavai II. ........................ 295