Page 400 - FUD20

Basic HTML Version

I
N MEMORIAM
400
Nyirkos István tudományos pályafutását, diplomáciai tevékenységét számos
elismeréssel honorálták. Szakmai elismertségét jelzik a következő állomások:
1972-ben tagja lett a Finnugor Társaságnak, rá egy évre a Finn Irodalmi Tár-
saságnak és a Kalevala Társaságnak. 1985-ben beválasztották a Finnugor
Kongresszusok Nemzetközi Bizottságába. Tagja volt az MTA uráli és magyar
nyelvészeti munkabizottságának, elnöke volt a Reguly Társaságnak.
Ami a kitüntetéseket illeti: már 1969-ben megkapta a Finn Fehér Rózsa Lo-
vagrend I. fokozatát, majd diplomáciai küldetése befejeztével, 1993-ban Finn
Oroszlán Lovagrend Parancsnoki Fokozatát és ugyanabban az évben a Finn
Akadémia Emlékérmét, itthon pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Kis-
keresztjét.
Mindezen adatok egy eredményekben, sikerekben gazdag tudós és kultúr-
diplomata pályafutását tárják elénk. Nyirkos tanár úr azonban ennél lényegesen
több volt. Mindig segítőkész, kedves, mosolygós alakja nem halványul, törté-
netei, az életről és a tudományról való felfogása mindig is itt fog maradni ve-
lünk.
Nyirkos professzor úr tanszéki évkönyvünk, a
Folia Uralica Debrecenien-
sia
4. és 5. számának szerkesztője volt 1997–98 között. Most e folyóirat ha-
sábjain búcsúztatjuk őt.
M
ATICSÁK
S
ÁNDOR