Page 368 - FUD20

Basic HTML Version

I
N HONOREM
368
Kedves Laci! Engedd meg, hogy jeles évfordulód alkalmából köszöntse-
lek, s egyúttal felelevenítsem pályánk és barátságunk néhány emlékezetes
eseményét! A mi generációnk előszeretettel emleget egy debreceni „tanulmá-
nyi” kirándulást, amelyet Ti, pesti végzős hallgatók tettetek egyetemünkön.
Hát ez bizony nagyon régen volt, nekem mindenesetre az évtizedek – inkább
fél évszázad – távlatából már csak halvány emlékem maradt a találkozásról.
Ha igaz, akkor Bereczki vezette a csoportot. Már sokkal emlékezetesebb a
tamperei „Kansainvälinen suomen kielen ja kulttuurin kurssi” 1967-ben. Te,
Zaicz Gábor és Zemplényi Vera voltatok a résztvevők. Több előadót is hall-
gathattunk: Virtarantát, s főleg Aulis J. Jokit. Az utóbbi a finn nyelv indo-
európai eredetű szavairól tartott számomra emlékezetes előadást; én legalábbis
tőle tanultam meg akkor, hogy a finn
kaunis
és a német
schön
összefügg...
Ruovesibe és Virratba tettünk kirándulást; talán itt szaunáztál életedben elő-
ször?
Aztán nekiveselkedtünk a tudománynak. Te jobb iskolába kerültél: többen
voltatok, akik elköteleztétek magatokat a finnugrisztikának. Lakó, Rédei és
Bereczki példás mestereitek lettek. A turkui ösztöndíj, Matti Liimola barátsá-
ga is meghatározónak bizonyult az obi-ugor orientációd megerősödésében.
Te az UEW munkálataiban szereztél tapasztalatot és írtad a kandidátusi érte-
kezésedet. A te védésed volt az első kandidátusi procedúra, amelyen részt ve-
hettem. Imponáló teljesítménynek tartottam és tartom ma is.
A debreceni finnugor kongresszus után 1991 őszén került sor a groningeni
finnugrisztika jubileumára. Ez minden debreceni résztvevő számára igen em-
lékezetes „kirándulás” lett.
Később áttetted állomáshelyedet Udinébe. Itt is meglátogattunk. Noha a
Márták nem voltak San Danielében, a vendéglátás így is kifogástalan volt!
Itáliát egyébként mi is nagyon megszerettük. Valahogy aztán mindketten ha-
zakecmeregtünk külföldi száműzetésünkből. Az itthoni évek a „dilisekkel”
folytatott harc jegyében telnek, több-kevesebb sikerrel. Nagyra tartom, hogy
mindig kész voltál és vagy Debrecenbe jönni, akár baráti, akár szakmai
ügyekben segítetted és segíted a tanszéki munkát.
Kívánom Neked, hogy töretlen lelkesedéssel dolgozz a finnugrisztika
eredményeinek megóvásán. A jelenlegi helyzetben, egyelőre másra nem is
gondolhatunk. Talán „jőni fog egy jobb kor...” Kívánok a magam és a tanszé-
künk munkatársai nevében Neked további eredményes munkát.
K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ