Page 364 - FUD20

Basic HTML Version

I
N HONOREM
364
mint eddigi munkásságának csúcspontjaként 2012-ben megjelent új lív szótá-
rában (
Līvõkīel–ēstikīel–leţkīel sõnārōntõz. Liivi–eesti–läti sõnaraamat. Lī
-
biešu–igauņu–latviešu vārdnīca
), mely minden eddiginél nagyobb, 13 ezer
címszavas lexikográfiai mű. És mi sem bizonyítja jobban, hogy nem szobatu-
dós, mint hogy az 1970-es évektől napjainkig részt vett a gyűjtéseken.
1989 óta vesz részt az
Emakeele Seltsi Aastaraamat
[Anyanyelvi társaság
évkönyve]
szerkesztésében, 1998-tól a
Liivlaste Sõprade Ühingu
[A lívek
barátainak egyesülete] munkájában.
Kitüntetései is önmagukért beszélnek. Többek között az oktatásban és a
tudományban végzett kiemelkedő munkájáért 2001-ben a Valgetähe teenete-
märk, azaz Fehér csillag érdemrenddel jutalmazták, ezt követte 2005-ben a
Paul Ariste medál, 2006-ban a Doctor honoris causa Universitatis Latviensis,
majd 2011-ben a Ferdinand Johann Wiedemann díj.
Munkássága során elért értékeit jól jelzik a tiszteletére rendezett konferen-
ciák témái és a résztvevők sora. Idén márciusban a kisebb balti finn nyelvek
kultúrája és nyelve témakörében került sor ilyen ünnepi rendezvényekre, ju-
bileumi alkalomként is fórumot biztosítva az aktuális és fontos kérdéseknek.
T
ÓTH
A
NIKÓ
N
IKOLETT
Csúcs Sándor 70 éves
1963 táján hatan kezdtük az Eötvös Loránd Tudományegyetemen finn-
ugor szakos tanulmányainkat: Csúcs Sándor, Honti László, Szíj Enikő, én, és
a körünkben már nem található Boda Mária és Korenchy Éva. Éppen ötven
évvel ezelőtt indult meg hazánkban, az ELTE-n és a debreceni egyetemen a
finnugor szakos oktatás.
Csúcs Sándor a permisztika kimagasló kutatója, a nyelvtudomány doktora
lett, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a finnugor tanszék kezdeménye-
zője, majd professzora, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos
tanácsadója, a Reguly Társaság megalapítója, a Finnugor Világ szerkesztőbi-
zottságának elnöke, a FUD szerkesztőbizottságának tagja és votják állami ki-
tüntetés mellett 2010. május 21-e óta a Finn Oroszlán lovagrend első osztá-
lyú érdemrendjének birtokosa. Nézzük dióhéjban életrajzát!
Szegeden született 1943. április 7-én. Másik két egyetemi szakja a magyar
és az orosz volt. Az ELTE elvégzése után három évig egy pesti általános is-
kolában tanított. 1970-től 1976-ig a Turkui Egyetem magyar lektora. 1976-
tól nyugdíjazásáig az MTA Nyelvtudományi Intézet finnugor osztályán tudo-
mányos munkatárs, főmunkatárs, osztályvezető. 1992-ben a PPKE-n a magyar