Page 352 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
352
faxol, képújság, lézershow, márkaszervíz, PIN kód, sms, xeroxmásolat, xero-
xozás, xeroxozik
.
Jelentősen bővült a számítástechnikához kapcsolódó szókincs, többek
között a következő címszavakat találhatjuk a szótárban:
alaplap, átprogra-
moz, böngésző(program), CD-meghajtó, cédé = CD-lemez, internetcsatlako-
zás, e-mail, e-mailez, kurzor, laptop, on-line, mikroprocesszor, program-
nyelv, programoz, programozás, programozó, világháló
(habár napjainkban
az (inter)net elterjedtebb forma),
web, webcím, winchester
.
Az életmódra
utalnak a következő új szavak:
biobolt, biotermék, kalória-
szegény, környezetbarát, újrahasznosítás, vákuumcsomagolás
stb; de olyan,
ma már kissé régiesnek tűnő szavak is megtalálhatóak, mint a
rezsó
vagy a
sámli
.
Az egyes szakterületek terminológiája is képviselteti magát, az ezekhez
tartozó szavak mennyiségileg nagyjából azonos arányban vannak jelen. Jel-
lemző, hogy általában a hétköznapi életben gyakrabban használatos kifejezé-
sek kerültek be a szótárba, néha azonban olyan szavakkal is találkozunk, me-
lyek felvétele nem feltétlenül lett volna szükséges, ha a mindennapi nyelv-
használat szempontjából gondolunk rájuk.
Az orvosi-anatómiai szókincs részét képezik pl.:
járóbeteg-rendelés,
nyúltagy, pajzsmirigy;
sok betegség nevét is megtaláljuk pl.
homloküreg-
gyulladás, ideg-összeroppanás, immunhiány-betegség, övsömör, Parkinson-
kór
stb.
Sok növény- és állatfaj található a szótárban, általában a főbb fajok.
Szembetűnő a gomba-, ill. halfajták nagyobb száma, pl.
galóca, galambgom-
ba, kucsmagomba, laskagomba,
pereszkegomba, redőgomba, rókagomba,
sampinyon, tinórugomba, tölcséres rókagomba, vargánya,
valamint
angolna,
apró hering, dévérkeszeg, fogas, harcsa, hering, keszeg, lazac, pisztráng,
ponty, süllő, szardínia, tintahal, tonhal, tőkehal, törpeharcsa.
A ritkább fajok
felvétele a finnek szempontjából indokoltabbnak tűnik.
A földrajzi nevek között felfedezhetőek olyan, az előző magyar–finn
szótárból hiányzó adatok, mint
Délvidék, Felvidék, Jászság, Kárpátalja,
Partium, Székelyföld, Vajdaság.
A sporthoz köthető szókincs is jelentős, a sportágak – pl.
párbajtőr, rögbi,
síkfutás
stb. – mellett olyan kifejezéseket is megtalálunk, mint
öngól, partjel-
ző, pehelysúly, rajtgép
stb.
Tekintélyes az iskolai élethez kapcsolódó szókincs, sok szlengszó is fel-
vételre került (nem véletlenül), pl.
államvizsgázik, alsós, ballag, böl-
csész(hallgató), bölcsészkar, opponens, ösztöndíj, padsor, posztgraduális,