Page 34 - FUD20

Basic HTML Version

B
UZGÓ
A
NITA
34
nevét, s a következő időszakban tovább csökkent ez a szám (mindössze 17%-
ra). A csökkenés mellett a névadási szokások a névöröklésben is okoztak
némi változást.
a) A gyereknek két neve van:
1860–1880
1881–1901
szülő neve > gyermek neve fiú lány össz.
fiú lány össz.
első névből > első név
20 14 34 27 15 42
első névből > második név
28 28 56 24 23 47
második névből > első név
7 6 13 – 2
2
második névből > második név 6 15 21 9 29 38
összesen
61 63 124 60 69 129
b) A gyereknek egy neve van:
1860–1880
1881–1901
szülő neve > gyermek neve fiú lány össz.
fiú lány össz.
az első név öröklődik
16 4 20 – 1
1
a második név öröklődik
2 1
3 1 1
2
összesen
18 5 23 1 2
3
4. táblázat:
A szülőktől gyermekre való névöröklés Tornióban
Az összesítésből láthatjuk, hogy nagyjából ugyanannyi fiú- és lánygyer-
mek kapta nevét szüleiről mind a két időszakban. Az 1860–1880 közötti idő-
szakban mindkét nemnél általános volt, hogy a szülő első nevét adták a gyer-
meknek második névként (ez kb. egyharmadot tesz ki). Az 1881–1901 közöt-
ti időszakban ez még mindig gyakori volt, de kezdett elterjedni az is, amikor
a fiú első névként az apa első nevét kapta. A lányok kedvelt névörökítési
módja az volt, hogy az anya második neve lett a gyermek második neve is.
Az egynevű gyermekek esetében láthatjuk, hogy az első időszakban csak a
fiúk névöröklése esetén mondható általánosabbnak, de a második időszakra
ez is csaknem teljesen eltűnik.