Page 328 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
328
számtalan mesekönyv, szöveggyűjtemény és újabban hanganyag mellett
aunusi karjalai nyelvtankönyv és gyakorlófüzet is megjelent (
Livvinkarjalan
kielioppi,
2011 és
Livvinkarjalan harjoituskirja,
2012) Raija Pyöli jóvoltá-
ból, finn közvetítőnyelv bevonásával.
Ugyancsak a Karjalai Nyelvi Társaság támogatásával jelenhetett meg 2006-
ban a tulajdonképpen első, mindennapi használatra szánt, gyakorlati szem-
pontokat szem előtt tartó karjalai szótár. Martti Penttonen – aki foglalkozását
tekintve informatikaprofesszor, továbbá az aunusi karjalai
Oma Mua
újság
egyik rendszeres írója – a szerzője a legújabb, 402 oldalas „oda-vissza”, azaz
karjalai–finn–karjalai szótárnak, mely 14 ezer aunusi karjalai, ill. 12 ezer
finn címszót tartalmaz. Az eddigi karjalai szótárakkal ellentétben nem nyelv-
járási, tudományos használatra szánt munkával van dolgunk, a szótár az
aunusi karjala szókincsét a nyelvtanulás szempontjából mutatja be. A kötet
kedves és játékos borítója bizonyára rögtön magához csalogatja a célközön-
séget, mivel ez elsősorban gyerekeknek, fiataloknak szánt könyv a nyelvta-
nulás segítésére, ezzel együtt a mindennapi használatban is kiválóan alkal-
mas lehet az idősebb generációk számára is. Sikerét bizonyítja, hogy a meg-
jelenése utáni évben már a harmadik kiadás is napvilágot látott.
A szótár áttekinthető, könnyen használható és világos tipográfiájú. A finn
nyelvvel párosított karjalai szókincs bemutatását a két nyelv nagyfokú szó-
kincsbeli és grammatikai hasonlósága ellenére sem kezeli felszínesen a szer-
ző, a jelentésmegadás mellett például rengeteg példamondat segíti a nyelvta-
nulókat.
A felhasználóbarát szótár szókincse tematikailag is különleges, mivel
azon túl, hogy a modern élet újonnan kialakult szavait is tartalmazza, nagy
hangsúlyt fektet az informatika terminológiájának kialakítására is (bizonyára
a szerző szakmai elfogultsága révén is), hozzájárulva ahhoz, hogy a karjalai
nyelv virtuálisan is teret nyerjen. Ez a célkitűzés később önálló kötet megje-
lenésével is járt, Martti Penttonen 2009-es munkája már kizárólag az infor-
matika szókincsére épül (
Tiedotehniekku.
Karjalan Kielen Seura, 2009, 122 l.).
Ljudmila Markianova – Raija Pyöli: Sanakirja suomi–karjala
Salmi-Säätiö, Kuopio, 2008. 522 l.
ISBN 9529240457
Szintén az aunusi karjala szókincsét öleli fel Ljudmila Markianova és Rai-
ja Pyöli
2008-ban megjelent, igen impozáns finn–karjalai szótára, amely 522
oldalon tartalmaz közel 20 ezer finn címszót. Ez közel kétszerese a fentebb