Page 327 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
327
Az első, 1913-ban megjelent karjalai szótár, amely Viktor Koroljov, vite-
lei tanár munkája
(Русскo–карельский словарь)
az aunusi karjalai szókin-
cset tárgyalja, 74 oldalban. A salmi terület nyelvjárásában, azaz szintén az
aunusi karjalai dialektusban íródott Pekka Pohjanvalo 1947-es szótára
(Sal
-
min murteen sanakirja),
mely az SKST-sorozatban látott napvilágot, s ugyan-
csak itt jelent meg ennek 1950-es kiegészítése is.
A karjalai lexikográfia ékköve vitathatatlanul a hatkötetes karjalai–finn
szótár, a
Karjalan kielen sanakirja;
a kötetek főszerkesztője Pertti Virtaranta
volt, 1997-ben bekövetkezett halála után a munkát Raija Koponen folytatta.
A közel 3600 oldalon mintegy 83 ezer címszót tartalmazó hat kötet nyomta-
tott formában 1968 és 1997 között jelent meg, s 2009 óta könnyen kezelhető
változatban megtalálható az interneten is (kaino.kotus.fi/kks). Nyelvjárási
szótárnak is szokás nevezni, mivel az összes dialektus szókincsét tartalmaz-
za, egyedül a karjalai szótárak közül.
Orosz nyelvvel párosítva jelentek meg Makarov szótárai, az első, közel 10
ezer címszavas mű 1975-ben
(Русскo–карельский словарь),
majd bővített,
mintegy 20 ezer címszót tárgyaló munkája
(Словарь карельского языка)
1990-ben – mindkettő alapja az aunusi karjalai nyelvjárás. A. Punžina 1994-
es orosz–karjalai szótárának különlegessége, hogy ez az első tveri dialektus-
ban készült karjalai szótár, kb. 17 ezer címszóval. A jelen írásban is tárgyalt,
egyik újabb karjalai szótár szerzője, Ljudmila Markianova és Tatjana Boiko
közreműködésével készített karjalai–orosz szótára 1996-ban jelent meg, kö-
zel 8 ezer címszót tartalmaz.
A karjalai nyelv egy meglehetősen kis területének részletes lexikológiai
bemutatására tett kísérletet Matti Punttila 1998-ban
(Impilahden karjalan sa-
nakirja).
A Lexica Societatis Fenno-Ugricae sorozat 27. kötete a kevéssé ku-
tatott déli karjalai nyelvjárás Impilahti területén beszélt dialektuson alapul, és
az előszó tanúsága szerint összesen 5247 címszót tartalmaz. Az északi, azaz
vienai karjalai nyelvjárás szótára Pekka Zaikov és L. Rugoeva gyakorlati
használatra szánt munkája 1999-ből
(Karjalais–venäläini sanakirja)
, közel 9
ezer címszóval. – A továbbiakban tekintsük át, hogyan bővült a legújabb
négy szótár megjelenésével a karjalai lexikográfia!
Martti Penttonen: Karjal–suomi–karjal sanakniigu
Karjalan Kielen Seura, Helsinki, 2006. 402 l.
ISBN 952 921 2224, ISSN 978 952 921 2224
A mai karjalai szótárak és nyelvkönyvek egyik legaktívabb gondozója a
Karjalan Kielen Seura [Karjalai Nyelvi Társaság]. Munkájuk eredményeképp