Page 317 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
317
7. Пēтрав котьл
/
ги
]
рыг [Petrov középső lánya] (494–496)
8. Мувы
b
тес Ваньк ōйка
]
рыг [Muvinteszi Ványka bácsi éneke] (496–
498)
9. Хōслōх Пāвыл
û
лылан
]
рыг [Hószloh-falu dicsőítő éneke] (498–502)
10. Мēсыг Пāвыл
û
лылан
]
рыг [Mészig-falu dicsőítő éneke] (502–503)
11. К
û
ринька Сēманōвнэ (й
i
тāн
]
рыг) (ощхоль
]
рыг) [Szemanovna
húros hangszeres táncdala (gúnydal)] (504–506) (504–506)
12. Миснэ
]
рыг [Miszne tündér éneke] (506–513)
Az énekek után Rombangyejeva fakszimile formában közli Munkácsi né-
hány szövegét, latin betűs átírásban, feltüntetve a magyar fordítást is:
Az Ob
-
közép öregének, Ajäsz-istennek hősi éneke
(525–542);
Polėm-isten öregnek
hőslő éneke
(543–556);
A szoszvaközépi öreg hősi éneke
(557–576);
A föl
-
emelkedett-makkrécze-magasságú-fejedelemhős öcsikéjének, a Hadisten öreg
-
nek hősi éneke
(577–599);
A vorjäbeli fejedelemhősök hősi éneke
(600–617);
A Szigva-torkolati „Ég fia” öreg hőslő éneke
(618–637). A könyvet végül
tartalomjegyzék zárja (638–646).
Összegezve tehát kinek is ajánlható ez a könyv? Rombangyejeva beveze-
tője érdekes információkat nyújt a manysikról, a körükben elterjedt irodalmi
műfajokról és az életükről, ill. a nyelvüket kutató tudósokról. Mint már emlí-
tettem, a Munkácsi-féle latin betűs szövegek cirill átírása lehetőséget nyújt
nagyobb olvasóközönség számára, hogy megismerhessék ezeket a szövege-
ket. Az egyes elbeszélések segítenek a manysik életének, hitviláguknak a
megismerésében és megértésében. Mivel bizonyos szövegek esetében Rom-
bangyejeva az eredeti latin betűs változatot is közli, még az átírás rendszerét,
módszerét is kielemezhetjük: kiderül, Rombangyejeva mivel felelteti meg
Munkácsi hangjelöléseit. Átírásában több következetlenség figyelhető meg.
Az énekek elolvasása által egyre közelebb kerülünk lélekben a manysik-
hoz. Ezt elősegíti, hogy a könyvhöz egy CD is tartozik, amelyre ezeket a da-
lokat énekelték fel, így hallhatjuk is, hogyan ejtik ki a manysik az egyes sza-
vakat, és a dallam által érzékelhetjük a közvetíteni kívánt hangulatot, érzése-
ket is. Akit bármilyen formában érdekel a manysi nyelv és kultúra, annak ez
a kiadvány mindenképp érdekes olvasmány lesz.
E
NDRESZ
B
RIGITTA
– K
ŐRÖSI
Z
ITA