Page 316 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
316
24. Полум Талихт вāгылттым Н
]
û
й
]
рге (Песня Медведицы, добытой
в Верховье Пелыма [Pelim forrásánál szerzett Nősténymedve éneke
(R 248–265; M III: 266–282).
25. A szoszvaközépi öreg hősi éneke (R 266–288; M 160–180).
26. A szigva-torkolati „Ég fia” öreg hőslő éneke (R 288–310; M 256–275).
27. A Tavi-hattyú-obi-hattyú-fehérségű-fejedelemhősnek, a Szoszvafői
öregnek hősi éneke (R 310–343; M 130–159).
28. A Víz-szentjének idéző igéje Jugra-faluban (R 344–346; M 381–384).
29. A Víz-szentjének idéző igéje a Lozva forrásánál (R 346–350; M 385–
387).
30. A Víz-szentjének idéző igéje Szaw-faluban (R 350–351; M 388–389).
31. A Víz-szentjének idéző igéje (R 352–354; M 391–393).
32. Vízi idéző ige (R 354–356; M 395–397).
33. A két ural-bérczi istenke hymnusa (R 356–358; M 399–401).
34. Megrontás ellen való istenidézet (R 358–362; M 372–375).
35. Сякв Хōн-Āги пōйкын
]
рыг (Призывная песня Дочери) [Szent vízi
fejedelemnőhöz könyörgés] (362–373). Hiányzik a forrásmegjelölés.
A szövegek után pár képet láthatunk, amelyek manysikat, manysi ruhákat,
szokásokat ábrázolnak (374–377). Rombangyejeva Munkácsihoz hasonlóan
kiegészítő kommentárokat fűz a lefordított szövegekhez (385–454). Ezt kö-
veti egy manysi–orosz szójegyzék, személynevek és földrajzi nevek magya-
rázata. Az egyes nevek mellett feltünteti, melyik szövegben található meg az
adott név (455–464). Például:
Āяс Тōрум Ойка
’Ajäsz-isten’
– дух-покрови
-
тель природы – сын Нуми-Toрума
’oltalmazó lélek – Numi-Tōrum fia’ 16,
17, 24, 27 (456). Ezután következik a forráslista (466–478), majd a rövidíté-
sek jegyzéke (479).
Az ismertetett szövegek sora azonban nem ér véget a már említett har-
mincöt művel, Rombangyejeva még tizenkét manysi énekkel folytatja köny-
vét (484–513). Ezeket is cirill betűs átírásban, orosz fordítással együtt közli,
majd kommentárt is fűz hozzájuk (514–518).
A Rombangyejeva által közölt énekek:
1. Āлпыл с
]
рипос [Virradat] (484)
2. Сōврукве [Nyulacska] (484–486)
3. Пил вāтнэ āгит
]
рыг [Bogyószedő lányok éneke] (486–488)
4.
?
b
кен ōльпы
b
яныг нāйы
b
хап [Fehér színű nagy gőzhajó] (488–490)
5. Мулы пāвыл мāнь Саххарка [Muli-falubeli kis Zaharka] (490–492)
6. Хоривāт Митри
]
рыг [Horivati Dmitrij éneke] (492–494)