Page 315 - FUD20

Basic HTML Version

I
SMERTETÉSEK
– R
EZENSIONEN
– R
EVIEWS
– K
ATSAUKSIA
– Р
ЕЦЕНЗИИ
315
3. A Világügyelő-férfi, az Ég-fia felnövekedésének éneke (R 36–47; M
105–115).
4. A Világügyelő-férfi, másképp „Asszony-fiá”-nak nevezett fiúcska re-
géje az ő Numi-Târėm atyjától való felavatásáról (erővel való bo-
csátásáról) (R 48–51; M 116–118).
5. Ōтыр Сōрни Пыг кāстыл (Отыр Сорни Пыгу призывная) [Szornyi
Pig hős idéző éneke] (52–54). Hiányzik a forrásmegjelölés.
6. Т
]
па
b
Āс, х
û
ла
b
Āс Талях Ōтыр [лунт хури
b
Ōтыр] (Верховья
питательной Оби, рыбной Оби Отыр [в образе гуся Отыр) [Táplá-
lékos Ob, halas Ob forrásvidéki hős], (54–57). Hiányzik a forrásmeg-
jelölés.
7. A Világügyelő-féfiúnak, az Ég-fiának idéző igéje Ńаχśėm-vōľ faluban
(R 58–68; M 311–319).
8. A Világügyelő-férfiúnak, az Ég-fiának idéző igéje Jugra falván (R 68–
73; M 320–323).
9. A Világügyelő-férfiúnak idéző bűvöletes hymnusa Muunkêsz faluból
(R 74–85; M 348–358).
10. A Világügyelő-férfiú, az „Ég-fia” igézete a Lozva-folyó mellékén (R
86–90; M 359–363).
11. A Világügyelő-férfi, az Aranyos fejedelemhős idéző igéje Xal-paul
faluban (R 90–93; M 364–366).
12. Az Aranyos Fejedelemhős hymnusa (R 94–95; M 369–371).
13. A Fekete-nyuszt = bőr-galléros-ruhát-viselő-fejedelemhős, a Világ-
ügyelő-férfi regeképpen előadott hősi éneke (R 96–102; M 119–123).
14. A Kaltės-leány nászregéje vagy a [Világügyelő] „Fejedelemhős”
nőszerző regéje (R 102–125; M 294–310).
15. Az „Asszony-fia” fiúcska regéje (R 126–130; M 125–129).
16. Az Obközép öregének, Ajäsz-istennek hősi éneke (R 130–150; M 1–18).
17. A hét jávorbika bőre irhájából készült ruhát viselő öreg öcsikéjének
Ajäsz-istennek regeképpen elmondott hőséneke (R 150–125; M 150–
158).
18. A vorjäbeli fejedelemhősök hősi éneke (R 158–170; M 204–221).
19. Neves fejedelemhős (R 170–182; M 77–93).
20. A fölemelkedett-makkrécze-magasságú-fejedelemhős öcsikéjének, a
Hadisten öregnek hősi éneke (R 182–207; M 181–203).
21. A lopmúszi öreg hőslő hymnusa (R 208–220; M 276–287).
22. Polėm-isten öregnek hőslő éneke (R 150–125; M 220–236).
23. Polėm-isten szoszvafői idéző igéje (R 236–247; M 402–411).