Page 310 - FUD20

Basic HTML Version

Z
AICZ
G
ÁBOR
310
zabardams
M.,
zabordams
E. # ’взять, захватить, забрать с собой; (M)
схватить’ < or.
забрать
’id.’ (78; SRM 2: 65 is)
zaga
M. ’стеклянный шар; ёлочное украшение’ ? < or. nyj. (Dalj)
зыга
’кубарь, вертун, вертушка’; vö.
ćaka
M
’камешек для детской игры’
(78). – Véletlen hangalaki hasonlóság is lehet. Az orosz szó ismeretlen
eredetű (Vasmer 1: 464).
zagandams
M. # ’надумать, задумать’ < or. nyj.
заганять
’загадать
загадку’ (78)
zapetńik
E. # ’провожатый’ < or. nyj. (Dalj)
запятникъ
’слуга на
запятках’ (78; Paasonen 2679; vö. SRM 2: 92)
zarńik
M. ’озорник’ < or.
озорник
’id.’ (78). – Szó elején
oz- ~ z-
az
oroszban is ismeretes, vö. például
озород, зород
’Schober’ (Vasmer 2:
258).
zaviľf
M. # ’черезчур, слишком, очень’ < or. R.
забыль
’вправду, не шут-
ка, в самом деле’ (78)
zdərna
M. # ’струна’ < or.
струна
’id.’ (79)
zdor
E., M ’ссора’ < or. nyj. (Dalj)
вздор
’id.’ (79; Paasonen 2683–2684)
zdoŕams
E.,
zdoŕäms
M. # ’ссориться’ < or., vö. or. R.
повздорить
’id.’ (79)
zgadovams
M. ’обдумать’ < or. nyj.
загадить
’id.’ (78). – A mdM-ba
’megfontol’ jelentésben kerülhetett át.
zgiľams
E. ’шутить; посмеиваться, насмехаться’ < or. nyj.
изгаляться,
(Dalj)
згалиться
’насмехаться, зубоскалить’ (79; SRM 2: 116)
zľidaŕďems
E. ’бродяжничать, скитаться; шнырять’ < or. nyj. (Dalj)
злодырь
’злодей’,
злыдаръ
’злонамеренный человек’,
злыдарить
’плутовать, тунеядничать’ (79; vö. Paasonen 2687
zlidaŕ-
a.)
zobńa
E. ’желудок’ ? < or. nyj.
зобня
’пестерок, кошель, кузовок’ (> votj.
zubńo
’кузовок’); vö.
zabarńa
M.
’мешочек’ (78; SRM 2: 109). – A mdE
’gyomor’ jelentés az idézett nyelvjárási szóból nemigen vezethető le.
źeľija
E. ’проныра, язва <о женщине>’ < or. R.
зелье
’id.’
,
nyj. (Dalj)
зелие
’пройдоха’ (79; Paasonen 2692)
źeńića
E. # ’донце’ < or.
сиденьице
’id.’ (79). – Az or.
сиденье
szó
’ülőke’
nyj. ’kis fenék’ jelentésű.
źepe
E., M. ’карман’ ?? < or. nyj.
зепь
’id.’, nyj. (Dalj) мошна, сука’ (79). –
Viszont: a szakirodalom – mint az orosz szót is (Vasmer 1: 454) – török
jövevényszónak eredezteti Paasonen óta (ld. például szótára 2136. olda-
lán).
źilat
M. # ’силки’ [!] < or.
силок, сило
’id.’ (79)