Page 309 - FUD20

Basic HTML Version

A
MORDVIN NYELV OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAI
II.
309
usloj
E. ’условие’ ? < or. (465)
условие,
nyj.
*услой
’id.’. – A török eredet
is számításba jöhet (Paasonen 2484).
uškər
M. # ’гашник [!]; шнурок для завязывания брюк’ ? < or. nyj.
ушкур
[jel. n.] (467). – Valószínűleg tatár eredetű, és az oroszban is török
kölcsönszó (vö. Zaicz 2002: 156). Paasonen (2487) nem utal a moksa
lexéma jövevényszó voltára.
utra
E. ’утор’ < or. (466)
утор
’id.’ (Paasonen 2493; vö. Vasmer 3: 194)
uza
M. [R. #; vö. Paasonen 2497] ’соты’ < or.
уза
’id.’ (458; vö. Vasmer 3:
176)
užjaľ
M. ’жаль’ < or. nyj.
ужяль
[jel. n.] (458)
užo
E. ’подожди’ < or. R.
ужо
’id.’ (458; vö. Vasmer 3: 176,
ужотка
a.). –
Paasonen (2500) nem ad orosz átadó alakot.
vaχľams
M. испачкать; *небрежно сшить’ < or. nyj. (Dalj)
вахлять
’делать что нерадиво’ (44)
vana
E., M. ’вот’ ? < or.
вона
’id.’ (> cser.
una, onan
’вот, вон’) (39). – In-
kább a
vanoms
E,
vanəms
M. igével függhet össze (Paasonen 2534–2536).
vantoš
M. # ’уклейка’< or. nyj. (Dalj)
вандышъ
’корюшка’ (40)
vaŕaga
M.,
vaŕga
E. ’варежка’ < or.
варега
’id.’ (42; SRM 1: 61 is). – A
mordvin szót Vasmer is az or.
варега
’gestrickter, wollener
Fausthandschuh’ névszóból eredezteti (Vasmer 1: 170).
vastrog
M. ’острог, тюрьма’ < or. nyj.
вострог
(42) vagy or.
острог
’id.’
(Paasonen 2674,
vostrok
a.)
vat
E. ’вот’ < or.
вот
’id.’ (39)
vatažendams
M. ’развлекаться’ < or. nyj.
ватажиться
’id.’ (43)
vatlandams
M. ’испачкать; износить’ ? < or. nyj. (Dalj)
ватлать(ся)
’пачкаться’ (SRM 1: 62). – Másik magyarázat szerint belső fejlemény;
vö.
vatkams
E., M.
’поцарапать (E.); очистить’ (43). Ez utóbbi a
jelentéskülönbségek miatt kevésbé valószínű.
vatola
E., M. ’дерюга из пакли’ < or. nyj. (Dalj)
ватола
’крестьянская
ткань’ (43; Paasonen 2568; SRM 1: 62; vö. Vasmer 1: 232,
вотола
a.)
vedra
E. ’ведро’ < or.
ведро
’id.’ (45; Paasonen 2583–2584)
veďarka
M. # ’ведëрко’ < or.
ведëрко
’id.’ (45; Paasonen 2594)
veχeŕ
M.,
veťeľ
E. ’верëвочная сетка’ < or. nyj. (Dalj)
вятель, вяхирь
’id.’
(50; SRM 1: 105,
вятел, вяхиль
a.)
veľandši
M. # ’вальдншнеп’ < or., vö. or.
вальдшнеп
’id.’ (469; < német:
Vasmer 1: 167)
voraf
M. # ’ворох’ < or.
ворох
’id.’ (54; Paasonen 1462,
orovt
a.)