Page 307 - FUD20

Basic HTML Version

A
MORDVIN NYELV OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAI
II.
307
toŕams
E. ’повторять одно и то же’ < or.
вторить
’id.’ (444) vagy nyj.
торить
[jel. n.] (Paasonen 2328)
tošna
E., M. ’тоска’ < or. (445)
тошно
’id.’ (Paasonen 2330) – A Versinyin
által közölt or.
тоска
’id.’ átvétele esetén talán *
toskna
volt e szó régebbi
alakja (vö. Vasmer 3: 128).
trubkom
E. ’целиком’ ? < or.
трубкой
(446)
трубка
’id.’. – Az orosz szó
eszközhatározós esete. A mdE végződése kérdéses.
truťams
E. ’жрать’ < or. nyj. (Paasonen 2339)
трутить
[jel. n.]
(446;
Paasonen 2339; vö. Vasmer 3: 145)
tŕidun: tŕidun ťikše
E. # ’перец водяной’ < or.
тритон
[jel. n.] (445);
ťikše
E ’fű’. – Az orosz szó ’vízibors, borsos keserűfű’ nyelvjárási jelentése ke-
rülhetett át az erzába.
tŕuχńäms
M. # ’дрыхнуть’ < or. nyj. (Dalj)
дрючить
’id.’ Χ or.
дрыхать
’id.’ (446)
tŕupams
M. ’(из)мучить’ < or. nyj. (Dalj)
трупать
’бить, колотить’ (446)
tŕušńa
E. ’толстуха’ < or. 1. nyj. (Dalj)
струшня
’склоки; издержки’; 2.
старушня
[jel. n.] (446). – Hangalakja alapján mindenképpen orosz
eredetű.
tuk
E. # ’здоровье’ < or. nyj.
тук
[jel. n.] (447; Paasonen 2346)
tulapa
E. # ’ротозей’,
ťuľapa
M. ’простофиля’ ? < or. nyj. (Dalj)
тюльпа
’глуповатый ротозей, разиня’. – Fordított irányú is lehet a kölcsönzés
(453).
tulkaďems
E. ’(вы)толкнуть, втолкнуть; оттолкнуть; столкнуть’ < or.
(448)
толкнуть
(448), ill.
толкать
’id.’ (Paasonen 2292)
tupa
[M.], (MRV 754)
tupoća
M.
’тупой’ < or. (448)
тупой
’id.’ (Paasonen
2351). – A régiségben előfordulnak a szó erza megfelelői is: a
tupa
és
származéka, a
tupaza
’id.’ (Paasonen i.h.).
tur: tureń ťiše
M. ’зубровка’ < or.
тур
’дикий бык’ (449);
ťiše
M ’fű’. – Az
a genitívusz ragja. A moksa szó tkp. ’szentperje, máriafű’ + ’fű’.
turečina
E. # ’пижма обыкновенная’ < or., vö. or. nyj.
турча, турчь
’плавушник’ [!] (449)
tutorgodoms
M. ’присмиреть’ ? < or. nyj. (Dalj)
тутуршиться
’хмуриться, ёжиться, надуваться’. – A hasonlóság esetleges is lehet
(451).
tvetka
E. ’цветок’ < or. (433)
цвeток
’id.’ (Paasonen 2208–2209)
ťapftoms
M. # ’(у)красть’ < or. nyj.
тяпать
’id.’, (Dalj) ’стибрить’ (456)
ťapijems
M. ’тяпать; рубить, стучать’ < or.
тяпать
’id.’ (456; Paasonen
2361–2362)