Page 306 - FUD20

Basic HTML Version

Z
AICZ
G
ÁBOR
306
šta
M. ’неужели’ < or. nyj.
неужто, нешто
’id.’ (507). – Orosz eredete
biztos; Paasonen (2246) a
što
E ’что, чтобы’ lexémával együtt az or.
что
’id.’ kötőszóra vezeti vissza.
šťuŕba
E. ’уха’ < or. nyj. (Dalj)
щурба
’похлёбка, навар; уха’ (507)
šugoŕfťems
M. # ’улизнуть; *своровать’ ? < or., vö. or. nyj.
шигардать
[jel. n.] (507; vö. Vasmer 3: 397)
šuľa, šuľga
M. ’левый’ ? < or. nyj.
шульга
[id.] (> cser.
šola
’id.’) (508). –
A szó törökségi eredetét vallotta Paasonen (2249). Az orosz szó belső
keletkezésű (Vasmer 3: 435).
takoj: takoj či
E. # ’будничный день’ < or.
такой
’id.’ (428,
takovskoj
a.)
takovskoj
E. # ’изношенный’ < or. (428) nyj.
таковский
’id.’
talandums
[E.] # ’таланить (грести назад, поворачивать лодку)’ < or. R.
таланить
’id.’ (429; Paasonen 2259), ’gelingen’ (Vasmer 3: 72)
taloka
M. # ’пустырь, пустошь’ < or. nyj.
толок(a)
’пар, на котором скот
пасётся; выгон, поскотина [!]’ (429)
taľeka
M.,
taľika
E. ’доля’ < or.
толика
’id.’ (429)
taľika
E. #,
taľka
M. ’талика [!], ручное мотовило; моток ниток’ < or. nyj.
талика
[jel. n.] (429) vagy
талька
[jel. n.] (Paasonen 2260)
tamaša
E. ’случай, происшедствие; диво, чудо’ ? < or. nyj. (Dalj)
тума
’чепуха, вздоръ; чудо, диво’,
томаша,
R.
тамаша
’суета, тревога,
суматоха’ (429). – A mordvin szó Paasonen szerint (2260) török eredetű;
az orosz lexéma hasonlóképpen (Vasmer 3: 118).
tauśi
E. # ’новогодний вечер’
,
(ERV 649)
tauśa
#
’коляда, коядка’ ? < or.
nyj. (Dalj)
Таусень
’Васильевъ-вечеръ’ (432), ’Silvesterabend’ (Vasmer
3: 82). – Egy másik magyarázat szerint a
tauśams
E ’петь опрделённые
песни в канун Нового года’ származéka a főnév (Paasonen 2287).
tavəľäj
M. # ’стебель’ ? < or. nyj.
таволга, тавлага
[jel. n.] (427),
’Spiraea, Spierstaude’ (Vasmer 3: 67). – Hangtani nehézségek (vö.
Paasonen 2288).
taźams
E. ’сильно ругать’ < or. nyj. (Dalj)
тазать
’журить, бранить;
бить’ (428)
tik
M. ’так’ ? < or.
так
’id.’. – Versinyin szerint az orosz szó nyelvjárási
ejtése: [tək, dək] (451). Paasonen (2291–2292) a mordvin szót a törökből
eredezteti.
tolkač
M. # ’хвощ полевой’ < or. nyj. (Dalj)
толкачи
’хвощ’ (441),
толкач
[jel. n.] (Paasonen 2311)
tomondams
M. ’беспокоиться; томиться’ < or.
томиться
’id.’ (442)
torla
E., M.,
torna
M. ’тёрн’ < or. (443)
тёрн
’id.’