Page 297 - FUD20

Basic HTML Version

A
MORDVIN NYELV OROSZ JÖVEVÉNYSZAVAI
II.
297
petka
E. [!] ’крестец <снопы>’ < or. nyj.
пятка
’id.’ (348)
pəctaj
M. ’почти’ < or.
почти
’id.’ (385)
pəľšäjks
M. # ’скорее всего’ < or., vö. or.
больше
’id.’, nyj. (Dalj)
большо
’сдается, думается’ (473). – A
-ks
mdM képző, a régiségben (Paasonen
1640) a képzőtlen
pəľšäj
alak is jelentkezik.
pərdams
M. ’спрятать, убрать’ < or.
прятать
’id.’ (379)
Ŕ
čeťks
(javítva, vö. MRV 539) M. ’причащение’ < or.
причащать
’id.’. –
A mdM
-ks
képző (379).
pićuk
E. # ’суслик’ ? < or.
пищуха
’id.’ (368). – Hangutánzó eredetű is
lehet; vö. csuv.
piž’u
’суслик’ (368). A lexéma Vasmer szótárából
hiányzik. Az erza szót Paasonen (1649) török eredetűnek veszi.
pija
E. ’пиво’ < or.
пиво
’id.’ (369)
pipka
E., M. ’пипка, курительная трубка’ < or. R.
пипка
’id.’ (367)
pľamśems
E. # ’смаковать’ < or., vö. or. nyj.
плямкать
[jel. n.] (370). – A
hangutánzó orosz szót Vasmer a ’schmatzen, schmatzend essen’
jelentéssel látja el (Vasmer 2: 379).
pľäχan
M. # ’солдат’ < or.
плехан
’плешивый’, R. ’солдат’ (370; vö.
Vasmer 2: 371)
pľeška
E. # ’бляшка’ < or.
бляшка
’id.’ (369)
podńez
E. # ’бисерное кружево’ < or. R.
поднизь
’id.’ (370)
podorbams
M. ’капитально отремонтировать; избить’, E.
podrobams
’чинить; отремонтировать’ < or. nyj.
подобрать
’id.’ (371); vö. or.
(Paasonen 1713)
подрубать
’id.’
– Az orosz átadó nyelvjárásban
mindenesetre meglehetett a ’(meg)javít’ jelentés.
podovoľ
E. ’исподволь’ < or. (371), vö. or.
исподволь,
nyj. (SRG 5: 173)
подовольку
’достаточно’
podvaj
M. # ’палка, на которой везут соху’ < or. nyj. *
подвай
’id.’ (? < or.
nyj.
подаванье
’id.’) (370). – Orosz eredete nyilvánvaló. Paasonen
(1713–1714) az or. nyj.
подвой
’Pflugband’
szóra vezeti vissza.
Megjegyzem, a szócikk példamondatában az összes – egyébként öt – szó
egyaránt orosz jövevényszó.
pogań
M. ’эпилепсия; скряга; скупой’ < or. nyj.
погань
’id.’ (370; vö.
Vasmer 2: 381)
poχeŕams
M. ’опозорить, (о)хаять; обеспечить’ (377) < or. nyj. (SRG 5:
243)
похерить
’высказаться о ком-либо неодобрительно’. – Versinyin
szófejtése hibás.
poila
E. # ’напиток’ < or.
пойло
’id.’ (371; Paasonen 1717–1718), nyj.
(SRG 5: 189) ’место на реке, озере и т.п., где поят скот; водопой’. –
Versinyin szótárában többször észrevehető, hogy az orosz szóelemet –