Page 279 - FUD20

Basic HTML Version

A
Z URÁLI
*-
N
GENITÍVUSZ
279
Azaz a mordvin teljesen látszólag ellentmond hipotézisünknek: az
*-n
eredetű genitívusznak ugyan alapvetően megfelel a Cx-Px sorrend és a geni-
tívusszal álló névutók, ám a nominatívusszal álló névutók, valamint az egyez-
tetés hiánya nem felelnek meg az elvárásainknak. Bartens a nominatívuszi és
a genitívuszi névutós szerkezet kettőségét az attributív szerkezet kettőségével
magyarázza (1991: 91): a főnévi jelző állhat genitívuszban és nominatívusz-
ban is. Ez a magyarázat is azt mutatja, hogy a vizsgált szerkezetek között
jelöltségi összefüggést lehet feltételezni. Az már más – és magyarázatot igény-
lő – kérdés, hogy a főnévi jelzős szerkezetek kettősségét pontosan mi jel-
lemzi, s hogyan alakult ki.
4.3.4. Mari.
A mariban az ősi eredetű (Gen:
-n
, Akk:
-m
) ragok esetében
elvárttól eltérő Px-Cx sorrendet kell megmagyarázni. Ezt egyfelől permi ha-
tással magyarázzák (Bereczki 2002: 55), vagy török hatással, amelyet belső
analógiás változások is erősítettek (Salminen 1996: 26). Ugyancsak nem vi-
lágos a névutói vonzatok közötti ingadozás eredete. A mari jellemzői:
(1) genitívusz:
-n
, amely uráli eredetű
(2) A permi nyelvekhez hasonlóan a mariban is
Px-Cx: Acc (
-m
), Gen (
-n
), Dat, Abl
Cx-Px: Ill, Iness
(3) névutó: [– Gen] (főnevek) és [+ Gen] (névmások)
(4) egyeztetés: nincs.
A mari azt mutatja, hogy ahol ingadozást találunk, az valamilyen formá-
ban kihathat a többi szerkezet stabilitására is. Látjuk, hogy a genitívusz inga-
dozása megjelenik a névutós szerkezetben is, és a Cx-Px sorrendre is kihat.
5. Összegzés, értékelés
Először egy összesítő táblázatba foglalom az elmondottakat:
Gen *
-n
Cx–Px
PP
egyeztetés
(> „fél”)
finn
+
+ Cx-Px
Gen
+
észt
(+)
+ (Cx-Px)
(Gen)
+
számi
(+)
+ Cx-Px
Gen
+
mari
+/–
+ Cx-Px/Px-Cx
Nom/(Gen)
erza
+
+ Cx-Px
Gen/Akk/Abl
–/(+)
moksa
+
+ Cx-Px/Px-Cx
Nom/(Gen)
komi
+
– Px-Cx/Cx-Px
Nom
udmurt
+ – Px-Cx/Cx-Px
Nom
–/+