Page 258 - FUD20

Basic HTML Version

S
IPOS
M
ÁRIA
258
Honti László 1999: Az obi-ugor konszonantizmus története. Studia Uralo-Al-
taica, Supplementum 9. Szeged.
Onyina, Szofia 2009: Szinjai hanti társalgási szótár. Budapesti Finnugor Fü-
zetek. Budapest.
Rédei, Károly 1965: Northern Ostyak Chrestomaty. Ural and Altaic Series,
Vol. 47. Indiana University, Bloomington. Mouton & Co., The Hague.
Ruttkay-Miklián Eszter 2012: Testi-lelki rokonság. A szinjai hantik rokonsá-
gi csoportjai. MTA BTK Néprajztudományi Intézet – PTE BTK Néprajz –
Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan. Budapest – Pécs.
Schmidt Éva 2005a: Jelentés a belojarszkiji Északi-osztják Folklórarchívum
1995. évi munkájáról. In: Sipos Mária (szerk.), Jelentések Szibériából.
MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 81–98.
Schmidt Éva 2005b: Munkabeszámoló az 1995-ös évről. In: Sipos Mária
(szerk.), Jelentések Szibériából. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
99–102.
Schmidt, Éva – Pjatnyikova, T. R. 2006: Ар
%
b
моньщ
%
т. Песни-сказки. Из-
дательство Томского университета, Томск.
Sipos Mária 2012: A kazimi hanti nyelvjárás változatairól. Folia Uralica
Debreceniensia 19: 181–192.
Szlepenkova R. K. 2003: Ар
%
м-моньщ
%
м ел ки м
%
нл... Если моя песня-
сказка дальше пойдёт... Фольклорное творчество Евдокии Егоровны
Молдановой из деревни Ванзеват. Ханты-Мансийск. Групп Полигра-
фист.
*
Northern Khanty: dialect continuum?
In the above paper the author makes a list of characteristics of the northern
Khanty dialects situated between Muzhi and the mouth of River Kazym. The
overview concentrates on a. the degree of differences of the tributary dialects
Kazym and Synja; b. the status of the Tegi dialect; c. the patterns of iso-
glosses in the dialect groups Kazym and Shurishkary. As far as the survey is
concerned, it is intended to serve as a base for future investigations focusing
on the present day speech productions, which often show mixed dialect cha-
racteristics compared to the traditional descriptions of the northern Khanty
dialects.
M
ÁRIA
S
IPOS