Page 255 - FUD20

Basic HTML Version

N
YELVJÁRÁSI KONTINUUM VAGY NYELVJÁRÁSCSOPORTOK
?
255
2. likvida / tremuláns zöngétlenedése a rákövetkező
t
kiesése után, ill.
s
előtt
8
3. nazális + C egyszerűsödése szótagvégen vagy abszolút szóvégen a
nazális kiesésével (+/-)
9
Alkalmi mássalhangzó-kapcsolatok egyszerűsödése
4. a nazális változása: azonos helyen képzett zárhanggá válik
s
előtt
A fonémák rendszerét nem érintő, inkább fonetikai, illetve megterheltségbeli
különbségek
5. az
u
v
hang előtti
w-
megléte (+/–)
6. az ősosztják *
hang folytatója illabiális palatális után (Honti 1999: 74–
76):
j
/
w
7. a spirantikus
l
megléte
8.
u
v
megfelelés
Egyéb
10
9. a ’-nál /-nél ’jelentésű névutó
a-
vagy
i-
tövű
10. a ’-tól/-től’ jelentésű névutó
Muzsi
Syn
Kun
Tegi
Vanz
Poln
Tug
0 kakum
ƒ
°
van
nincs
1
t > 0 /
likv _#
n.a.
nincs
2 likv trem vált
s
előtt
nincs
3
nt
/
mp
/
á
denaz
nincs
4
n > t, m > p,
á
>
k
/ _s
nincs
5
u-
szókezdet
wu
- /
w
v
-
6
j
j / w
w
7 nem spir
l
spir
>
8
u
v
9 Postp
è
ú
S
a
è
ú
S
i
10 Postp
elti
+ / –
ew
ä
>
t
1. táblázat: néhány északi hanti faluban beszélt nyelvváltozat sajátságai
8
Ez természetesen nem CC-egyszerűsödés, de az első oszlopban tárgyalt folyamat vol-
taképpen megteremti a környezetet a másiknak.
9
A mínusz jel egyszersmind azt is jelenti, hogy az egyszerűsödés a nem nazális elem
törlődése révén áll elő.
10
Noha a lexikon különbségeit – átláthatatlansága és manipulálhatósága miatt – nem vo-
nom be az eltérések leltárába, két esetben azért teszek kivételt, mert gyakran előfordu-
ló névutókról van szó. Nagy súlyuk azonban nem lesz a következtetések levonásakor.