Page 233 - FUD20

Basic HTML Version

E
GYEZTETÉSI TÍPUSOK
233
Hegedűs Rita 2005: Magyar nyelvtan. Tinta Kiadó, Budapest.
Keresztes László 1995: Gyakorlati magyar nyelvtan. Debreceni Nyári Egye-
tem, Debrecen.
Lakó György 1986: Chrestomathia Lapponica. Tankönyvkiadó, Budapest.
ISK = Hakulinen, Auli et al. 2004, Iso suomen kielioppi. Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seura, Helsinki
Nickel, Klaus Peter 1990: Samisk grammatikk. Universitetsforlaget, Oslo.
Nielsen, Konrad 1979: Lærebok i lappisk (samisk) 1. Grammatikk (2. opp-
lag). Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Universitetsforlaget,
Oslo.
Pashov 1999: Петр Пашов, Българска граматика. Издателска къща Хер-
мес, Пловдив.
Peneva, Dennica 2005: Egyeztetési típusok a magyarban, a finnben, az észt-
ben és a lappban I. (Attributív szerkezetek) Folia Uralica Debreceniensia
12: 87–102.
Peneva, Dennica 2006: Egyeztetési típusok a magyarban, a finnben, az észt-
ben és a lappban II. (Birtokos szerkezetek) Folia Uralica Debreceniensia
13: 65–78.
Peneva, Dennica 2007: Egyeztetési típusok a magyarban, a finnben, az észt-
ben és a lappban III. (Értelmező jelzős és predikatív szerkezetek) Folia
Uralica Debreceniensia 14: 87–101.
Peneva, Dennica 2008: Egyeztetési típusok a magyarban, a finnben, az észt-
ben, a lappban és a bolgárban IV. (Személybeli egyeztetés). Folia Uralica
Debreceniensia 15: 65–82.
Peneva, Dennica 2010: Egyeztetési típusok a magyarban, a finnben, az észt-
ben, a lappban és a bolgárban V. (Számbeli egyeztetés I.). Folia Uralica
Debreceniensia 17: 55–68.
Peneva, Dennica 2012: Egyeztetési típusok a magyarban, a finnben, az észt-
ben, a lappban és a bolgárban VI. (Számbeli egyeztetés II.). Folia Uralica
Debreceniensia 19: 161–179.
Popov 1988: Константин Попов, Синтактичното съгласуване в българ-
ски език. Народна просвета. София.
Rácz Endre 1991: Mondattan. In: Bencédy et al., A mai magyar nyelv. Tan-
könyvkiadó, Budapest. 205–458.
Rácz Endre 1991: Az egyeztetés a magyar nyelvben. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest.
Vilkuna, Maria 1996: Suomen lauseopin perusteet. Edita, Helsinki.