Page 232 - FUD20

Basic HTML Version

D
ENNICA
P
ENEVA
232
több egyes számú alany
(Egy lány és egy fiú
távozott.)
Sg/Pl
Pl
Pl
Pl
Pl
több többes számú alany
7
(Új lányok és fiúk érkezetek.)
Pl
Pl
Pl
Pl
Pl
különböző számú alany
(Az igazgató és a diákok
elutaztak.)
Pl
Pl
Pl
Pl
Pl
(szórend függvénye)
(A diákok és az igazgató
elutazott.)
Sg Pl
Pl
Pl
Pl
több halmozott jelzőjű alany
(A magyar és a lapp nyelv
rokon.)
Sg Pl
Pl
Pl
Pl
Predikatív szerkezetek
(alany – állítmány
személy
e)
8
több különböző személyű
alany
(Én és a finn diák
elmentem/ünk.)
Sg/
Pl1
Pl1 Pl1
Du1/
Pl1
Pl1
udvariassági kifejezések
(Sg/Pl3, Pl2)
(Mit csinál ön ma este?)
Sg/
Pl3
Pl2 Pl2 — Pl2
vonatkozó névmás
személyegyeztetése
(Te voltál az, aki
megcsaltál.)
Sg2 Sg2 Sg2 Sg2 Sg2
Irodalom
Bencédy József et al. 1991: Bencédy József – Fábián Pál – Rácz Endre –
Velcsov Mártonné, A mai magyar nyelv. 8. kiadás. Tankönyvkiadó,
Budapest.
Erelt, Mati (ed.) 2003: Estonian Language. Linguistica Uralica, Supplement-
ary Series, Vol. 1. Estonian Academy Publishers, Tallinn.
Erelt, Mati 2006: Lause õigekeelsus. Tartu.
Erelt, Mati et al. 1993: Eesti keeli grammatika II. Süntaks. Eesti Teadust
Akadeemia, Eesti Keele ja Kirjanduse Instituut, Tallinn.
Erelt, Mati et al. 1995: Eesti keeli grammatika I. Morfoloogia. Sõnamoodus-
tus. (Peatoimetaja M. Erelt). Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele ja
Kirjanduse Instituut, Tallinn.
Hakulinen, Auli – Fred Karlsson 1979: Nykysuomen lauseoppia. Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura, Jyväskylä.
7
L. jelen tanulmányban.
8
FUD 15: 65–82.