Page 228 - FUD20

Basic HTML Version

D
ENNICA
P
ENEVA
228
– Az állítmány egyeztetése két vagy több (halmozott) egyes számú alannyal
ugyancsak ingadozást mutat. Megállapítható, hogy a kongruencia tekinteté-
ben nagy változatosság mutatkozik a vizsgált nyelvekben.
Két vagy több egyes számú alannyal való egyeztetés gyakorlata a magyar-
ban az esetek túlnyomó részében az, hogy az állítmány egyes számban áll. Itt
fontos szerepet játszik a következő tényező: hogy vajon az alany konkrét
vagy elvont főnév, személy vagy élőlény. A finn és az észt nyelvben két mel-
lérendelt egyes számú alany esetén az állítmány általában többes számban
áll, így ebben az esetben az értelmi kongruencia érvényesül. Mind a két
nyelvben vannak ingadozó esetek is. A lappban a képet a duális bonyolítja,
mivel két személy, állat után kettes szám használható. Több élettelen alany
esetén az állítmány többes számban áll. Egyedül anyagnevek után használa-
tos az egyes szám. A bolgárban az alaki és az értelmi egyeztetés ingadozik a
több alany – állítmány kongruenciájánál is. A bolgár nyelvben két vagy több
egyes számú alany mellett az állítmány többes számban áll. Ettől a szabálytól
eltérések is vannak.
A magyar nyelvészek szabályosnak vélik a többes számú névszói állít-
mányt, ha az alanyok élő személyek (animated), de az élettelen alanyok (un-
animated) mellett jobb az egyes számú állítmány:
A fiú
[NomSg]
és a lány
[NomSg]
barátok
[NomPl]
. | Az asztal
[NomSg]
és a szék
[NomSg]
bútor
[NomSg]
.
(Vö. Rácz 1991: 97.) A magyarhoz inkább hasonlít e tekintetben a
lapp. A finnben és az észtben viszont a névszói állítmány mind a két esetben
többes számban áll, mivel két külön dolgot fejez ki.
A nem egyszerű kapcsolatos viszony esetén (fokozó, hozzátoldó, ellenté-
tes, összefoglaló–megosztó) az állítmány legtöbbször a hozzá legközelebb ál-
ló alannyal egyezik (magyar, finn, lapp). Itt is vannak kivételek, például a
finnben a fokozó és összefoglaló kapcsolatos viszonyok esetén. A lappban
két alany esetén általában duális használatos, több halmozott alany esetén pe-
dig többes szám áll. A bolgár nyelvben is elég vegyes a kép, egyes és többes
számú alakok egyaránt használatosak.
Összetett ország nevek után (mint pl.
Antigua és Barbuda, Trinidad és To
-
bago
) az állítmány a vizsgált nyelvekben egyes számban áll. Ez alól a sza-
bály alól az észtben vannak kivételek.
Egyes számba kerül az állítmány a magyar nyelvben akkor is, ha az ala-
nyok mennyiségjelzősek. A finnben ingadozás tapasztalható, mert az állít-
mány egyes és többes számba is kerülhet, az észtben pedig többes számba. A
lappban az állítmány számhasználata az (élő és élettelen) alanytól függhet. A
bolgár nyelvben a mennyiségjelzős alany után (ha egynél nagyobb) szinte