Page 223 - FUD20

Basic HTML Version

E
GYEZTETÉSI TÍPUSOK
223
Kajanojan suosio on laskenut yhden prosenttiyksikön aiemmasta radiouutis-
ten mielipidemittauksesta.
’Koivisto, Kivistö és Kajanoja népszerűsége egy
százalékkal csökkent a rádióhírek korábbi közvélemény-kutatásaihoz ké
-
pest.’ |
Sekä virallinen että epävirallinen kielenhuolto on avointa vallankäyt-
töä
. ’Mind a hivatalos, mind a nem hivatalos nyelvművelés nyílt presszió.’
3.3. Észt.
Az állítmány egyeztetése halmozott jelzőjű alanyokkal az észt
nyelvben is csak értelmi lehet, tehát az állítmány mindig többes számba
kerül, hiszen itt két külön csapatról, ill. kormányról van szó:
Nõukogude ja
Ameerika väed
[NomSg]
peavad
[Vx3Pl]
ka Münchenis eraldi võitlust
. ’A
szovjet és az amerikai csapat [NomSg] Münchenben is külön küzdelmet vív
[Vx3Sg]
.
| Bulgaaria ja Ungari valitsus
[NomSg]
kirjutasid
[Vx3Pl]
alla
ühisele lepingule
. ’A bolgár és a magyar kormány [NomSg] közös egyez
-
ményt írt alá [Vx3Sg].’
3.4. Lapp.
Két különböző melléknévi jelző után a főnév egyes számban,
az állítmány többes számban, ritkábban dualisban áll:
Ođđa ja boares doaim-
mahushoavda
[NomSg]
lonohallaba
[Vx3Du]
bargguid geahppadit.
’Az új
és a régi vezérigazgató rugalmasan váltogatja a feladatokat.’ |
Girdi- ja ruov-
deraŧŧejohtolagat
[NomPl]
eai leat
[Vx3Pl]
doaibman máŋgga vahkkui alb-
ma láhkai.
’A légi és a vasúti közlekedés egész héten nem működött normáli
-
san.’
Két birtokosjelző melletti alany többes számú, az állítmány is általában
többes számban áll:
Ruošša ja Amerihká joavkkut
[NomPl]
attáskallet
[NomDu]
iežaset sierra kámppa Münchenisge.
’A szovjet és az amerikai csa
-
pat [NomSg] Münchenben is külön küzdelmet vív [Vx3Sg].’
| Bulgária ja
Ungára ráđđehusat
[NomPl]
vuolláičálle
[Vx3Pl]
oktasaš soahpamuša.
’A
bolgár és a magyar kormány [NomSg] közös egyezményt írt alá [Vx3Sg].’
3.5. Bolgár.
A bolgárban – a finnhez és az észthez hasonlóan – az állít-
mány egyeztetése halmozott jelzőjű alanyokkal csak értelmi lehet, azaz az ál-
lítmány többes számba kerül, hiszen itt két külön alanyról van szó:
Бьлгар
-
ското и унгаpскoто правителство
[NomSg]
подписаха
[Vx3Pl]
взаимно
споразумение
. ’A bolgár és a magyar kormány [NomSg] közös egyezményt
írt alá [Vx3Sg].’ |
Шосейният и железопътният транспорт
[NomSg]
са
[Vx3Pl]
прекъснати
. ’A közúti és a vasúti közlekedés nem üzemel/nem mű-
ködik/leállt.’ |
Моят и твоят брат
[NomSg]
са
[Vx3Pl]
войници.
’Az én
testvérem és a tied katonák.’ |
Гръцката и кипърската делегация
[NomSg]
отпътуваха
[Vx3Pl]. ’A görög és a ciprusi delegáció elutazott.’