Page 222 - FUD20

Basic HTML Version

D
ENNICA
P
ENEVA
222
d) ha mennyiségjelző csatlakozik hozzájuk,
e) ha az állítmány megelőzi az alanyokat.
De ha nem teljesülnek ezek a feltételek, akkor is gyakoribb az egyes
szám:
A szovjet és az amerikai csapat
[NomSg]
Münchenben is külön küzdel-
met vív
[Vx3Sg]
.
(Rácz 1991: 94)
| A bolgár és a magyar kormány
[NomSg]
közös egyezményt írt alá
[Vx3Sg].
3.2. Finn.
„Kun lauseen subjektina on sellaisten yhdyssanojen rinnastus,
joiden yhteinen edusosa on yksiköllinen, predikaattiverbi on monikollinen
korostettaessa puheena olevien ilmiöiden erillisyyttä tai eriaikaisuutta.” [Ha a
mondat alanya olyan mellérendelő összetett szókapcsolat, amelyeknek azo-
nos első tagja egyes számú; az igei állítmány viszont többes számú, amikor a
szóban forgó jelenségek különbözőségét vagy különidejűségét hangsúlyoz-
zuk.] (ISK 2004: 1225):
Lento- ja rautatieliikenne
[NomSg]
eivät
[Vx3Pl]
ole viikkokausiin toimineet normaalisti.
’A légi és a vasúti közlekedés egész
héten nem működött normálisan.’
| 70- ja 80-luku jakoivat kansan kahtia.
’A
70-es és a 80-as évek megosztotta/megosztották a népet.’
Ugyanez a szabály érvényesül olyan szerkezetekben, amelyben az alany
előtti melléknevek mellérendelő kapcsolatban vannak:
Uusi ja vanha toimi
-
tusjohtaja vaihtavat tehtäviä liukuvasti.
’Az új és a régi vezérigazgató rugal-
masan váltogatja a feladatokat.’
| Lämmin ja kylmä sää ovat
[Vx3Pl]
vuoro
-
telleet.
’A meleg és a hideg idő váltakoznak/váltakozik.’ |
Neuvostoliiton ja
Amerikan joukkue
[NomSg]
käyvät
[Vx3Pl]
omaa erillistä kamppailuaan
Münchenissäkin.
’A szovjet és az amerikai csapat [NomSg] Münchenben is
külön küzdelmet vív [Vx3Sg].’
| Bulgarian ja Unkarin hallitus
[NomSg]
allekirjoittivat
[Vx3Pl]
yhteisen sopimuksen
. ’A bolgár és a magyar kormány
[NomSg] közös egyezményt írt alá [Vx3Sg].’
A következő mondatokban az állítmány egyes számban áll, mert így emeli
ki a fogalmak összetartozását vagy a szóban forgó cselekvés egységes voltát.
(ISK 2004: 1226):
Näyttämö- ja valaistustekniikka on Ekku Peltomäen hal
-
lussa.
’A színpadi és a világítástechnika Ekku Peltomäki kezében van.’
|
Pääministeri Jitzhak Rabinin hautajaisiin osallistui Yhdysvaltain entinen ja
nykyinen johto.
’Jitzhak Rabin miniszterelnök temetésén rész vett az Egye-
sült Államok előző és a jelenlegi vezetősége.’
Az ISK így folytatja (2004: 1226): „Kun subjektina olevan lausekkeen
edussana on merkitykseltään abstrakti, predikaattiverbi on niin ikään yksiköl-
linen.” [Amikor a halmozott jelzős alanyi kifejezésben a közös szó absztrakt
főnév, az igei állítmány szintén egyes számban áll.]:
Koiviston, Kivistön ja