Page 220 - FUD20

Basic HTML Version

D
ENNICA
P
ENEVA
220
f.
Ávvudemiide oassálaste
[Vx3Pl]
oahpaheaddji
[NomSg]
ja rektor
[NomSg]
ja
oahppit
[NomPl]. ’Az ünnepségen részt vett [Vx3Sg]
a ta-
nár [NomSg], az igazgató [NomSg] és a diákok [NomPl].’
Látható, hogy több alany esetén, az alany számától függetlenül a lappban
– mint az észt nyelvben – az állítmány többes számú. A finnhez viszonyítva
az a nagy különbség, hogy a lappban nincs partitivus, így mind a határozat-
lan, mind a határozott többes számú alany alakja [NomPl].
2.5. Bolgár.
Az egyes és többes számú halmozott alany és az állítmány
egyeztetésénél a már említett tendencia érvényesül. A magyar nyelvben az
állítmány a legközelebbi alannyal egyezhet, ezért az alaki és az értelmi kong-
ruencia is bekövetkezik. A bolgárban viszont az alanyok helyzetétől függet-
lenül csak értelmi egyeztetés lehetséges, tehát csak a többes számú állítmány
az egyetlen megoldás:
a.
Учениците
[NomPl],
учителят
[NomSg]
и директорът
[NomSg]
взеха участие
[Vx3Pl]
в тържеството.
’A diákok, a tanár [NomSg]
és az igazgató [NomSg] részt vettek [Vx3Pl]
az ünnepségen.’
b.
Учениците
[NomPl],
учителят
[NomSg]
и директорът
[NomSg]
взеха участие
[Vx3Pl]
в тържеството.
’A diákok [NomPl], a tanár
[NomSg] és az igazgató [NomSg] részt vett [Vx3Sg]
az ünnepségen.’
c.
Учителят
[NomSg],
директорът
[NomSg]
и учениците
[NomPl]
взеха участие
[Vx3Pl]
в тържеството
. ’A tanár [NomSg], az igaz-
gató [NomSg] és a diákok [NomPl] részt vettek [Vx3Pl]
az ünnep-
ségen.’
d.
Учителят
[NomSg],
учениците
[NomPl]
и директорът
[NomSg]
взеха участие
[Vx3Pl]
в тържеството.
’A tanár [NomSg], a diákok
és az igazgató részt vettek [Vx3Pl]
az ünnepségen.’
e.
В тържеството взеха участие
[Vx3Pl]
учителят
[NomSg],
дирек
-
торът
[NomSg]
и учениците
[NomPl]. ’Részt vett [Vx3Sg] az ün-
nepségen a tanár [NomSg], az igazgató [NomSg] és a diákok.’
f.
В тържеството взеха участие
[Vx3Pl]
учениците
[NomPl],
учите
-
лят
[NomSg]
и директорът
[NomSg]. ’Részt vettek [Vx3Pl]
az ün-
nepségen a diákok [NomPl], a tanár [NomSg] és az igazgató [NomSg].’
A felhozott példákból kitűnik, hogy ennél az egyeztetés fajtánál a magyar
nyelvben az alaki egyeztetés kerül túlsúlyba, a bolgárban viszont egyedül az
értelmi kongruencia érvényesül.