Page 17 - FUD20

Basic HTML Version

A
Z
U
RALOTÉKA DIGITÁLIS ADATBÁZIS
17
sek lekérdezése: például melyek a votják szókezdő (vagy nem szókezdő) spi-
ránsok megfelelői a mordvinban?
A használó kiválasztja a votjákot, az erza-mordvint és a moksa-mordvint,
s beüti a BLG-gombot (a keresés a votják szavakra irányul), behívja a billen-
tyűzetet, amely ebben az esetben automatikusan a votják hangokat tartalmaz-
za, és itt aktiválja a szókezdő (votják) spiránsokat.