Page 16 - FUD20

Basic HTML Version

B
ÁTORI
S. I
STVÁN
16
A „Keresőben” a „Származtatás” beütése után a használó kiválaszt egy
nyelvet, például a finnt, és azt szeretné tudni, hogy mely finn szavakban re-
konstruálható
-tk-
hangkapcsolat.
Érdekesebb az összehasonlítás: melyek a magyar–finn, magyar–zürjén,
norvég lapp–vahi osztják stb. megfelelések? Lehet több nyelv megfeleléseit
is kérni: finn–votják–szelkup, finn–magyar–erza-mordvin–jurák stb. A gya-
korlatban négy vagy öt nyelv megfeleléseinek a lekérdezése elegendő, mert a
táblázat áttekinthetősége megnehezedik, vagy esetleg a keresett öttagú meg-
felelésre nincs példa. Nyelvészetileg itt is érdekesebb a hangtani megfelelé-