Page 157 - FUD20

Basic HTML Version

A
FINN KOCSMASZLENG
157
g)
Ikerítés
során a szó saját hangalakjához bizonyos hangtani szempontok
alapján megváltozott szó kerül, erre lehet példa a ’be van rúgva’ jelentésű
olla beisi keis, olla tillin tallin, olla tiutau
kifejezés.
h)
Szóferdítés
re lehet példa az ’alkohol’ jelentésű
alkomaholi, alkoma-
hooli, alcoholica, alkoholica
szavak, melyek esetében a szándékosan meg
-
változtatott szóalakok humoros tartalommal rendelkeznek, a
-ma-
elem betol-
dásával az
alkoholkómá
ra, ill. a
-ca
végződés esetében nőnemre utalhatnak a
szavak. Kedvelt mód az idegen eredetű alkoholmárkák szlengesítésére pl.
Heinäkenkä
’szénacipő’ <
Heineken; Madjaaribooli
’magyarbólé’ <
Magyar
Fehér Bor; Rin-Tin-Tin
<
Rioja Tinto
[vörösbor],
Sorkkabussi
’patabusz (tkp.
lábbusz)’ <
Sorbus
[egy bizonyos erős borfajta].
3.2. Összetételek útján
is sok szlengszó jön létre. A vizsgált szókincsben
jellegzetes például, hogy az előtag általában olyan köznév, amely valamely
tulajdonsága alapján utal az adott italra, pl.
Heinävesi
’[Zubrovka vodka]
5
=
szénavíz’ (az előtag az alkohol alapanyagára utal); vagy annak hatásával van
kapcsolatban, pl.
kuperkeikkavesi
’bukfencvíz = pálinka, alkohol’,
ruumiin-
pesuvesi
’testmosó víz = szesz, erős pálinka’.
Gyakran előfordulnak olyan szócsoportok, amelyek előtagja ugyanaz, pl.
a
keskiolut
’közepes sör, III. fokozatú sör’ >
keskikalja, keskikepukka, keski
-
ketterä
.
Adataim alapján kitűnik, hogy sok esetben az alkoholos italok utótagja a
szlengben olyan folyadékot jelöl, amely nem áll összefüggésben az alkohol-
lal, így ezek a szavak humoros, ironikus jelentéstartalommal rendelkeznek. A
legtöbb a víz, ital és gyümölcslé utótagú kifejezés, a többire (pl.
-liemi
’lé’,
-
maito
’tej’,
-piimä
’aludttej’,
-kerma
’tejszín’,
-pirtelö
’turmix’,
-öljy
’olaj’)
elvétve találunk példát.
-vesi
’víz’:
Heinävesi
’szénavíz = Zubrovka vodka’,
Hörppyvesi
’hör-
pölővíz = Herba, gyógynövénylikőr’,
keikausvesi
’bukfencvíz = pálinka’,
Koskisen kurlausvesi
’Koskinen gargalizálóvize = Koskenkorva’,
kusivesi
’húgyvíz = sör’,
raakavesi
’nyers víz = rum’,
rähinävesi
’zajosvíz = alkohol’,
sihtivesi
’célzóvíz/szitavíz = pálinka/szesz’,
ölövesi
’sörvíz = sör’ stb.
-juoma
’ital’:
kommunistijuoma
’kommunista ital = vörösbor’,
lännenjuo-
ma
’a nyugat itala = whisky’,
mallasjuoma
’malátaital = sör’,
Napajuoma
5
Bölényfűvel ízesített lengyel vodka, melyből egy szárított szál minden üvegben megta-
lálható, az ital címkéjén is egy bölény
(żubr)
szerepel