Page 153 - FUD20

Basic HTML Version

D
EBRECENI
E
GYETEM
F
INNUGOR
N
YELVTUDOMÁNYI
T
ANSZÉK
F
OLIA
U
RALICA
D
EBRECENIENSIA
20.
D
EBRECEN
, 2013
153
Morfológiai úton történő szóalkotás a finn kocsmaszlengben
1
K
ÓKAI
Krisztina
A szlengkutatás a nyelvtudomány manapság igen kedvelt ága, a címben
jelölt speciális témakörhöz tartozó korpusszal kapcsolatos vizsgálat azonban
kevés született (l. pl. Varga 2001). Célom, hogy a témához kapcsolódó szleng-
szókincset összegyűjtsem, és átfogó elemzésnek vessem alá.
1. Bevezetés.
Vizsgálatom az alkohollal és alkoholfogyasztással kapcsola-
tos szlengszókincsen alapul. A témához kapcsolódó szavak, kifejezések szé-
les körben ismertek, ezért azok gyakorlatilag a közszleng részét képezik, de
ezenkívül egyes szakszlengekben (például a vendéglátás szlengjében) is elő-
fordulnak.
Az alkoholfogyasztás szókincséhez kapcsolódó szavak gyakran – mint a
szlengszavak általában – rövid életűek. Azok a kifejezések, amelyek egykor
a szlengszókincs részét képezték, néhány év vagy évtized alatt eltűnnek on-
nan. Minden kornak, korszaknak megvan a saját szókincsrétege (pl. az 1950-
es évek hidegháborúja az
atomiolut
’atomsör’ szó létrejöttét eredményezte), s
annak csak egy kis része az, amely hosszú időn keresztül megőrződik. Új
szavak azonban folyamatosan születnek és kerülnek a helyükre, de az is elő-
fordul, hogy a nyelvből már kiveszett szó újra használatba kerül (pl. a
bisse
’sör’ az 1900 és 1930 közötti években, majd az 1960-as évektől ismét a szó-
kincs része), s közben akár jelentésváltozás is bekövetkezhet. A finn nyelv-
ben a legtöbb „alkoholos” szlengszó az 1970-es években volt használatban,
ami valószínűleg az alkoholtilalommal hozható összefüggésbe.
Az alkoholfogyasztással kapcsolatos szlengszavakat elsősorban Heikki
Paunonen
Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii
(2000) című szótára, ill. Kaari-
na Karttunen szlengszótára alapján gyűjtöttem össze. A szókincset interneten
1
A publikáció elkészítését a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024
számú projekt támogatta.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg.