Page 148 - FUD20

Basic HTML Version

K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
148
egyes szám 1. személy (több birtok):
ä
, -
ä
ń
ä
[-оне, -ене]
egyes szám 2. személy (egy birtok):
ä
, -
ä
ć
ä
[-це, -еце, -оце]
többes szám 3. személy (egy/több birtok):
-sn
ä
, -
ä
sn
ä
[-сна, -осна, -есна]
c)
Egyes szám 2. személy (több birtok):
-ťń
ä
, -ťńä [-тне, -тьня]
= határozott
NomPl
Genitivus
a)
Nominativus +
-ń,
kivéve:
b)
Egyes szám 3. személy genitivus (egy birtok):
-n-c
(mássalhangzós tövek-
ben mindig előhangzó). Itt a genitivus rag – az összes többi személlyel el-
lentétben – megelőzi a birtokos személyragot!
Dativus
a) Genitivus
ń + -ďi,
kivéve:
b) Px3Sg
-nc-ti,
Px3Pl
-sn
ä
-n-di
(tehát kemény
-ti,
ill.
-di)
Ritka formák a több birtokra utaló függő esetekben
(Jevszevjev 1934/1963:
333–334). Vannak olyan alakok is, amelyeket nem találtam más a leíró nyelv-
tanokban:
ава-нень эса/эста
’nőimben, nőimből’ (Iness/Elat),
ава-тьнень эса/эс
’nőidben, nőidbe’ (Iness/Ill),
ава-нзон эса/эзга
’nőiben, női szerint’ (Iness/Prol),
ава-некень еса/ешка
’nőinkben, nőinkhez hasonlóan’ (Iness/Comp),
ава-ньтень эса/лаца
’nőitekben, nőitek módjára’ (Iness/Transl),
ава-снон эса/эзда
’nőikben, nőiktől’ (Iness/Abl) stb.
Ezek a szerkezetek hasonlítanak a határozott névszóragozás függő esetei-
hez, hiszen analitikusan szerkesztődnek: a birtokos személyragos alak geniti-
vusához kapcsolódó névutókkal fejezik ki az eseteket. Erre feltehetően azért
van szükség, mert a szabályos, esetragos alakok többes számban nem haszná-
latosak, így a hozzájuk kapcsolódó birtokos személyragos forma egyaránt je-
lölhet egyes és többes birtokot:
ava-s
ä
-n ~ ava-ń
ä
-ń es
ä
, vö. például határozott
ragozás InessSg/Pl:
ava-ńť es
ä
’a nőben’
, ava-ťń
ä
ń es
ä
’a nőkben’ stb. A
moksa nyugati nyelvjárásaiban vannak további analitikus alakok is, mint a
causativus:
ve-ź
ä
-
â
ksa
’minun yöni vuoksi; az éjszakámért’,
ve-ć
ä
-
â
ksa
’sinun
yösi vuoksi’,
ve-nc-ksa
’hänen yönsä vuoksi’ (Feoktistov – Saarinen 2005:
52). A személyrag után a névutóból
(inks
ä
)
keletkezett toldalék áll.