Page 146 - FUD20

Basic HTML Version

K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
146
c – ć: pu
R
c
’malac’ :
pu
R
c-
ä
sn
ä
(пурхц-осна), grać
’varjú’ :
grać-sn
ä
(граць-сна)
n – ń: san
’ér’ :
san-sn
ä
> -cn
ä
(сан-цна), lomań
’ember’ :
lomań-sn
ä
>
-cn
ä
(ломань-цна)
. A nazálisok után – más szibilánstoldalékok-
hoz hasonlóan – a toldalék affrikálódik!
l – ľ: kel
’sógornő’ :
kel-sn
ä
(кел-сна), kaľ
’nyírfa’:
kaľ-sn
ä
(каль-сна)
r – ŕ: ver
’vér’ :
ver-sn
ä
(вер-сна)
,
maŕ
’alma’ :
maŕ-sn
ä
(марь-сна)
Palatalizáltnak számítanak a moksában még a következő mássalhangzók is:
j:
škaj
’isten’ :
škaj-sn
ä
(шкай-сна)
č:
vrač
’orvos’ :
vrač-sn
ä
(врач-сна)
š:
meš
’méh’ :
meš-sn
ä
(меш-сна)
ž:
šuž
’árpa’ :
šuž-sn
ä
(шуж-сна)
Mindig kemények viszont a következők:
p – b: pop
’pópa’ :
pop-sn
ä
(пoп-сна), klub
’klub’ :
klub-sn
ä
(клуб-сна)
k – g: vek
’évszázad’ :
vek-sn
ä
(век-сна), flag
’zászló’ :
flag-sn
ä
(флаг-сна)
f – v: kožf
’levegő’ :
kožf-sn
ä
(кожф-сна), ťev
’munka’ :
ťev-sn
ä
(тев-сна)
χ:
gŕeχ
’bűn’ :
gŕeχ-sn
ä
(грех-сна)
f) Ugyanez a helyzet az utolsó szótagközi mássalhangzó kemény, ill. lágy
minősége tekintetében:
pang
ä
’gomba’ :
pang(
ä
)-sn
ä
, pińg
ä
’idő’ :
pińg(
ä
)-
sn
ä
, pek
ä
’has’ :
pek
ä
-sn
ä
, piń
ä
’kutya’ :
piń
ä
-sn
ä
.
A redukált hangnak a pala-
tális, ill. veláris voltát a cirill átírás a következőképpen jelöli:
панга : панг(о)-
сна, пинге : пинг(o)-сна, пеке : пеко-сна, пине : пине-сна.
(Vö. b-pont!)
g) A szóvégi mássalhangzó zöngés, ill. zöngétlen volta a kiejtésben rele-
váns:
p – b; t – d; k – g; s – z; f – v + -sn
ä
(
-сна),
pl.
saraz/-s
’tyúk’ :
saraz/s-sn
ä
(сараз-сна ~ сарас-сна)
,
klub-sn
ä
(клуб-сна ~ клуп-сна), flag
’zászló’ :
flag-sn
ä
(флаг-сна ~ флак-сна);
ill.
ť – ď; ś – ź; š – ž + -sn
ä
(-
сна),
pl.
kelaź/-ś
’róka’ :
kelaź-sn
ä
(келазь-сна ~ келась-сна). –
A
szonoránsok nem zöngétlenednek, mint a többes jel előtt, tehát:
l – ľ, r – ŕ,
pl.
kal
’hal’ :
kal-sn
ä
(кал-сна) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-sn
ä
(каль-сна). –
Nazálisok
(n
– ń)
után viszont affrikálódás
(-s- > -c-)
figyelhető meg:
lomań-cn
ä
(ломань-
цна).
11.2. Genitivus:
-sn
ä
-n, -cn
ä
-n, -
ä
sn
ä
-n [-сно-н, -цсно-н, -осно-н, -есно-н]
Gyakorlatilag a birtokos személyrag után áll a genitivus-accusativus (?)
ragja
-sn
ä
-n
:
moda
’föld’ :
moda-sn
ä
-n
(мода-сно-н), pakśä
’szántóföld’ :
pakśa-sn
ä
-n (пакся-сно-н), kal
’hal’ :
kal-sn
ä
-n (кал-сно-н) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-sn
ä
-n (каль-сно-н).