Page 135 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
135
Veláris és palatális párok:
t – ť: śvet
’világ’:
śvet-
ä
c
(свет-оц), krovať
’ágy’:
krovať-
ä
c
(кроват-ец)
d – ď: kud
’ház’ :
kud-
ä
c
(куд-оц)
,
käď
’kéz’ :
käď-
ä
c
(кяд-ец)
s – ś: piks
’kötél’
:
piks-
ä
c
(пикс-оц), riś
’hiúz’ :
riś-
ä
c
(рыс-ец)
z – ź: kuz
’lucfenyő’ :
kuz-
ä
c
(куз-оц)
,
kelaź
’róka’ :
kelaź-
ä
c
(келаз-ец)
c – ć: pu
R
c
’malac’ :
pu
R
c-
ä
c
(пурхц-оц), grać
’varjú’ :
grać-
ä
c
(грац-ец)
n – ń: san
’ér’ :
san-
ä
c (сан-оц), lomań
’ember’ :
lomań-
ä
c
(ломан-ец)
l – ľ: kel
’sógornő’ :
kel-
ä
c
(кел-оц), kaľ
’nyírfa’:
kaľ-
ä
c
(кал-ец)
r – ŕ: ver
’vér’ :
ver-
ä
c
(вер-оц), maŕ
’alma’ :
maŕ-
ä
c
(мар-ец)
Palatalizáltnak számítanak a moksában még a következő mássalhangzók is:
j:
škaj
’isten’ :
škaj-
ä
c
(шкай-ец/шка-ец)
č:
vrač
’orvos’ :
vrač-
ä
c
(врач-ец)
š:
meš
’méh’ :
meš-
ä
c
(меш-ец)
ž:
šuž
’árpa’ :
šuž-
ä
c
(шуж-ец)
Mindig kemények viszont a következők:
p – b: pop
’pópa’ :
pop-
ä
c
(пoп-оц), klub
’klub’ :
klub-
ä
c
(клуб-оц)
k – g: vek
’évszázad’ :
vek-
ä
c
(век-оц), flag
’zászló’ :
flag-
ä
c
(флаг-оц)
f – v: kožf
’levegő’ :
kožf-
ä
c
(кожф-оц), snav
’borsó’ :
snav-
ä
c
(снав-оц)
χ:
gŕeχ
’bűn’ :
gŕeχ-
ä
c
(грех-оц)
f) Ugyanez a helyzet az utolsó szótagközi mássalhangzó kemény, ill. lágy
minősége tekintetében:
pang
ä
’gomba’ :
pang
ä
-c, pińg
ä
’idő’ :
pińg
ä
-c, pek
ä
’has’ :
pek
ä
-c, piń
ä
’kutya’ :
piń
ä
-c.
Az irodalmi nyelv a következőképpen je-
löli e váltakozásokat:
панга : панго-ц, пинге : пингo-ц, пеке : пеко-ц, пине :
пине-ц.
(Vö. az előző pontot!)
g) A szóvégi mássalhangzó zöngés, ill. zöngétlen volta sem releváns. Az
előző pont példáiból ez nyilvánvaló, hiszen az előhangzó minőségét automati-
kusan a keménység, ill. a lágyság szabályozza:
p – b; t – d; k – g; s – z; f – v + -
ä
c
(-оц),
pl.
saraz/-s
’tyúk’ :
saraz-
ä
c
(сараз-оц);
ill.
ť – ď; ś – ź; š – ž + -
ä
c
(-ец),
pl.
kelaź/-ś
’róka’ :
kelaź-
ä
c
(келаз-ец).
Ugyanígy járnak el a szonorán-
sok után is:
l – ľ, r – ŕ, n – ń,
pl.
kal
’hal’ :
kal-äc (кал-оц) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
c
(кал-ец).
5.2. Genitivus:
-nc, -
ä
nc [-нц, -онц, -енц
]
Gyakorlatilag a birtokos személyrag előtt áll a genitivus-accusativus
-n
ragja:
moda
’föld’ :
moda-nc (мода-нц), pakśä
’szántóföld’ :
pakśa-nc (пакся-нц),
kal
’hal’ :
kal-
ä
nc
(кал-онц) – kaľ
’fűzfa’ :
kaľ-
ä
nc (кал-енц).
Kapcsolódási