Page 131 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
131
4. Egyes szám 2. személy: több birtok (’tieid’)
4.1. Nominativus:
-ťń
ä
, -ťńä [-тне, -не, -тня, -ня].
Paasonen
-ťń
(1909: 04) Jevszevjev -
тня
(
1934/1963: 331), Feoktistov – Saarinen
-ťńä
(2005: 48). A moksa nyelvű leíró nyelvtan e toldalék vonatkozásában elég kö-
vetkezetlen (MK 2000: 58–64). Ez a birtokos személyragos forma egybeesik a
határozott ragozás többes nominativusával. A mássalhangzós tövekben ugyanis
gyakorlatilag ugyanazok a változások következnek be, mint a többes jel előtt.
(L. feljebb!)
a) A szóvégi hang (magánhangzó, ill. mássalhangzó) megkülönböztető
jegy. A szóvégi magánhangzó után
-ťń
ä
áll:
moda
’föld’ :
moda-ťń
ä
, pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ťń
ä
, pe
’vég’ :
pe-ťń
ä
, ši
’nap’ :
ši-ťń
ä
.
A jövevénysza-
vakkal is ez a helyzet:
točka
’pont’ :
točka-ťń
ä
, uľćä
’utca’ :
uľćä-ťń
ä
, kino
’mozi’ :
kino-ťń
ä
.
| A cirill betűs átírásban is egyszerű a gyakorlat:
мода : мо
-
да-тне, пакся : пакся-тне, пе : пе-тне, ши : ши-тне, точка : точка-тне,
ульця : ульця-тне, кино : кино-тне.
b) A szóvégi magánhangzó teljes vagy redukált volta a fonematikus átírás-
ban nem releváns:
moda
’föld’ :
moda-ťń
ä
,
pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ťń
ä
kiz
ä
’nyár, év’:
kiz
ä
-ťń
ä
, pič
ä
’fenyő’ :
pič
ä
-ťńä, keńž
ä
’köröm’ :
keńž
ä
-ťń
ä
,
pand
ä
’hegy’ :
pand-ťń
ä
, śeľm
ä
’szem’ :
śeľm-ťń
ä
.
Ez a cirill betűs átírásban a
veláris hangrendű szavakban magánhangzó-váltakozás formájában jelentkezik:
киза : кизо-тне, – пиче : пиче-тне, кенже : кенже-тне, панда : панд-
тне, сельме : сельмo-тне.
c) A lappangó mássalhangzós tövekben az egyes 2. személyű személyrag a
„lappangó” mássalhangzós tőhöz járul:
kelu
’nyírfa’ :
keluv-ťń
ä
, ińži
’vendég’:
ińžij-ťń
ä
, vani
’pásztor’ :
vanij-ťń
ä
.
Az irodalmi nyelvben:
келу : келуф-не,
инжи : инжийх-не, ваны : ваныйх-не.
d) Mássalhangzó után a rag
-ťń
ä
alakú:
nal
’nyíl’ :
nal
-
ťń
ä
, śeď
’híd’ :
śeď
-
ťń
ä
, lomań
’ember’ :
lomań-ťń
ä
, jofks
’mese’ :
jofks
-
ťń
ä
, piks
’kötél’ :
piks
-
ťń
ä
. Ugyanez érvényes a jövevényszavakban is:
angel
’angyal’ :
angel
-
ťń
ä
,
de:
vrač
’orvos’ :
vrač
-
ťń
ä
. A cirill betűs átírás ezt a fonetikus elvek alapján
jelöli, tehát
налх-не, сед-не, ломат-тне, ёфкс-не, ангелх-не,
de:
врач-не.
A szóvégi mássalhangzó-torlódás nem megkülönböztető jegy:
pu
R
c
’ma-
lac’ :
pu
R
c-ťń
ä
, kańf
’kender’ :
kańf-ťń
ä
, karks
’öv’ :
karks-ťń
ä
, keńkš
’ajtó’ :
keńkš-ťń
ä
, stuďent
’diák’ :
stuď
ä
nt-ťń
ä
. Irodalmi megfelelőik:
пурхц : пурхц-
не, канф : каньф-не, каркс : каркс-не, кенкш : кенкш-не, студент : сту
-
дент-не.