Page 128 - FUD20

Basic HTML Version

K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
128
3. Egyes szám 2. személy: egy birtok (’tied’)
3.1. Nominativus:
ä
, -ćä, -
ä
ć
ä
, -
ä
ćä [-це, -еце, -оце, -ця, -еця, -оця].
Paasonen
(1909: 04), Jevszevjev
-ця
(1934/1963: 331), Feoktistov – Saari-
nen
-ćä
(2005: 48).
a) A szóvégi hang (magánhangzó, ill. mássalhangzó) részben megkülön-
böztető jegy. A szóvégi teljes magánhangzó után
ä
áll:
moda
’föld’ :
moda-
ć
ä
, pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ć
ä
, pe
’vég’ :
pe-ć
ä
, ši
’nap’ :
ši-ć
ä
.
A jöve-
vényszavakkal is ez a helyzet:
točka
’pont’ :
točka-ć
ä
, uľćä
’utca’ :
uľćä-ć
ä
,
kino
’mozi’ :
kino-ć
ä
.
| Az irodalmi nyelvben is egyszerű a gyakorlat:
мода :
мода-це, пакся : пакся-це, пе : пе-це, ши : ши-це, точка : точка-це,
ульця : ульця-це, кино : кино-це.
b) A szóvégi magánhangzó teljes vagy redukált volta a fonematikus átírás-
ban nem releváns:
moda
’föld’ :
moda-ć
ä
,
pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ć
ä
– kiz
ä
’nyár, év’:
kiz
ä
ä
, pič
ä
’fenyő’ :
pič
ä
ä
, keńžä
’köröm’ :
keńž
ä
ä
. Ez a cirill
betűs átírásban a veláris hangrendű szavakban magánhangzó-váltakozás for-
májában jelentkezik:
киза : кизо-це – пиче : пиче-це, кенже : кенже-це.
|
A
-da, -ga, -ge, -me
-végű kéttagú tövek magánhangzó-használata ingadozhat:
pand
ä
’hegy’ :
pand(
ä
)-ć
ä
, śeľm
ä
’szem’ :
śeľm(
ä
)-ć
ä
панда : пандо-це ~
панд-це, сельме : сельм(о)-це.
c) A lappangó mássalhangzós tövekben az egyes 1. személyű személyrag –
a genitivusszal ellentétben – a nominativushoz, tehát a változatlan alapalakhoz
járul:
kelu
’nyírfa’ :
kelu-ć
ä
, ińži
’vendég’ :
ińži-ć
ä
, vani
’pásztor’ :
vani-ć
ä
.
A
cirill betűs átírásban:
келу : келу-це, инжи : инжи-це, седи : седи-це, ваны :
ваны-це.
d) Mássalhangzó után a rag
ä
,
mássalhangzó-kapcsolat után pedig sok-
szor
-
ä
ć
ä
alakú:
nal
’nyíl’ :
nal
-
ć
ä
, on
’álom’ :
on
-
ć
ä
, sur
’ujj’ :
sur-ć
ä
, veď
’víz’ :
veď-ć
ä
, pej
’fog’ :
pej-ć
ä
, jofks
’mese’ :
jofks-
ä
ć
ä
, piks
’kötél’ :
piks-
ä
ć
ä
, pu
R
c
’malac’ :
pu
R
c-
ä
ć
ä
Ugyanez érvényes a jövevényszavakban is:
angel
’angyal’ :
angel-ć
ä
, bazar
’piac’ :
bazar-ć
ä
, pop
’pap’ :
pop-ć
ä
, vrač
’orvos’ :
vrač-ć
ä
. A fonetikus átírásban a redukált előhangzó színe a tővéghangzó mi-
nősége szerint ingadozik. Kemény mássalhangzó után
ç
, ill. lágy mássalhangzó
után
-
ä
. |
A cirill betűs átírás ezt a különbséget fonetikus elvek alapján jelöli, tehát
нал-це, он-це, сур-це, вед-це, пей-це, ёфкс-оце, пикс-оце, пурхц-оце, ангел-це,
базар-це, поп-це, врач-це.
A szóvégi mássalhangzó-torlódás csak részben megkülönböztető jegy:
tol
’tűz’ :
tol-ć
ä
, käľ
’nyelv’ :
käľ-ć
ä
, kańf
’kender’ :
kańf-ć
ä
, stuďent
’diák’ :
stu
-
ďent-ć
ä
, karks
’öv’ :
karks-
ä
ć
ä
~ karks-ć
ä
, keńkš
’ajtó’ :
keńkš-
ä
ć
ä
~ keńkš-ć
ä
.