Page 126 - FUD20

Basic HTML Version

K
ERESZTES
L
ÁSZLÓ
126
irodalmi átírás ezt a különbséget
o ~ e
váltakozással jelöli, tehát
нал-оне, сед-
ене, ломан-ене, ёфкс-оне, ангел-оне,
de:
врач-не, танец-не, пей-(е)не.
A szóvégi mássalhangzó-torlódás is csak részben megkülönböztető jegy:
pu
R
c
’malac’ :
pu
R
c-ń
ä
, kańf
’kender’ :
kańf-ń
ä
, karks
’öv’ :
karks-
ä
ń
ä
, keńkš
’ajtó’ :
keńkš-
ä
ń
ä
, stuďent
’diák’ :
stuď
ä
nt-
ä
ń
ä
. Irodalmi megfelelőik:
пурхц :
пурхц-не, канф : каньф-не, каркс : каркс-оне, кенкш : кенкш-ене, сту
-
дент : студент-оне.
Látható, hogy itt is ingadozás tapasztalható.
e) A tő mássalhangzója csak részben releváns. A szóvégi mássalhangzó
minősége szerint vannak palatális, lágy vagy nem palatális, kemény tövű
szavak:
j, ć, ď, ľ, ń, ŕ, ś, ť, ź; č, š, ž – c, d, l, m, n, r, s, t, z; b, f, g, χ, k, p, v
Veláris és palatális párok:
t – ť: śvet
’világ’:
śvet-
ä
ń
ä
(свет-оне), krovať
’ágy’:
krovať-
ä
ń
ä
(кроват-ене)
d – ď: kud
’ház’ :
kud-
ä
ń
ä
(куд-оне)
,
śeď
’híd’ :
śeď-
ä
ń
ä
(
сед-ене),
de:
käď
’kéz’ :
käď-(
ä
)ńä
(кяд-ене ~ кяд-не)
s – ś: piks
’kötél’
:
piks-
ä
ń
ä
(пикс-оне), riś
’hiúz’ :
riś-
ä
ń
ä
(рыс-ене)
z – ź: kuz
’lucfenyő’ :
kuz-
ä
ń
ä
(куз-оне)
,
kelaź
’róka’ :
kelaź-
ä
ń
ä
(келаз-
ене)
c – ć: pu
R
c
’malac’ :
pu
R
c-ń
ä
(пурхц-не), grać
’varjú’ :
grać-(
ä
)ńä
(грац-ене ~ грац- не)
n – ń: san
’ér’ :
san-
ä
ń
ä
(сан-оне), lomań
’ember’ :
lomań-
ä
ń
ä
(ломан-
ене)
l – ľ: kel
’sógornő’ :
kel-
ä
ń
ä
(кел-оне), kaľ
’nyírfa’:
kaľ-
ä
ń
ä
(кал-ене)
r – ŕ: ver
’vér’ :
ver-
ä
ń
ä
(вер-оне)
,
śťiŕ
’lány’ :
śťiŕ-
ä
ń
ä
(стир-ене)
Palatalizáltnak számítanak moksában még a következő mássalhangzók is:
j:
pej
’fog’ :
pej-ń
ä
(пей-не)
č:
vrač
’orvos’ :
vrač-ń
ä
(врач-не)
š:
meš
’méh’ :
meš-
ä
ń
ä
(меш-ене)
ž:
šuž
’árpa’ :
šuž-
ä
ń
ä
(шуж-оне ~ шуж-ене) –
itt ingadozás van!
Mindig kemények viszont a következők:
p – b: pop
’pópa’ :
pop-
ä
ń
ä
(пoп-оне), klub
’klub’ :
klub-
ä
ń
ä
(клуб-оне
~ клуб-не)
k – g: unok
’unoka’ :
unok-
ä
ń
ä
(унок-оне), flag
’zászló’ :
flag-
ä
ń
ä
(флаг-оне)
f – v: škaf
’szekrény’ :
škaf-ń
ä
(шкаф-не), ťev
’feladat’ :
ťev-
ä
ń
ä
(тев-
оне)
χ:
gŕeχ
’bűn’ :
gŕeχ-
ä
ń
ä
(грех-оне)