Page 125 - FUD20

Basic HTML Version

M
ORFÉMA
-
ALTERNÁCIÓK A MOKSA
-
MORDVIN NÉVSZÓRAGOZÁSBAN
125
ma-z
ä
-n
’ablakomba, ablakaimba’. Mássalhangzós tövekben ugyanezek az
alakok például
sur
’ujj’ :
sur-s
ä
-n
’ujjammal, ujjaimmal’
, sur-
ä
z-
ä
n
’ujjamba,
ujjaimba’,
lomań
’ember’ :
lomań-c
ä
-n
’emberemben, embereimben’,
lomań-
ez
ä
-n
’emberembe, embereimbe’ stb. A cirill betűs átírásban:
вальма-со-н,
вальма-зо-н, сур-са : сур-со-н : сур-озо-н, ломань-цо-н : ломан-езо-н.
2. Egyes szám 1. személy: több birtok (’enyéim, enyémek’)
2.1. Nominativus:
ä
, -ńä, -
ä
ń
ä
, -
ä
ńä [-не, -ня, -оне, -ене, -оня, -оня].
Paasonen
(1909: 04), Jevszevjev -
ня
(
1934/1963: 331), Feoktistov – Saa-
rinen
-ńä
(2005: 48). A moksa nyelvű leíró nyelvtan e toldalék vonatkozásában
igen következetlen (MK 2000: 58–64).
a) A szóvégi hang (magánhangzó, ill. mássalhangzó) megkülönböztető
jegy. A szóvégi teljes magánhangzó után
ä
áll:
moda
’föld’ :
moda-ń
ä
, pak
-
śä
’szántóföld’ :
pakśä-ń
ä
, pe
’vég’ :
pe-ń
ä
, ši
’nap’ :
ši-ń
ä
.
A jövevénysza-
vakkal is ez a helyzet:
točka
’pont’ :
točka-ń
ä
, uľćä
’utca’ :
uľćä-ń
ä
, kino
’mo-
zi’ :
kino-ń
ä
.
| Az irodalmi nyelvben is egyszerű a gyakorlat:
мода : мода-не,
пакся : пакся-не, пе : пе-не, ши : ши-не, точка : точка-не, ульця : ульця-
не, кино : кино-не.
b) A szóvégi magánhangzó teljes vagy redukált volta a fonematikus átírás-
ban nem releváns:
moda
’föld’ :
moda-ń
ä
,
pakśä
’szántóföld’ :
pakśä-ń
ä
kiz
ä
’nyár, év’:
kiz
ä
ä
, pand
ä
’hegy’ :
pand
ä
ä
, śeľm
ä
’szem’ :
śeľm
ä
ä
,
pič
ä
’fenyő’ :
pič
ä
ń
ä
, keńžä
’köröm’ :
keńž
ä
ä
.
Ez a cirill betűs átírásban a
veláris hangrendű szavakban magánhangzó-váltakozás formájában jelentkezik:
киза : кизо-не, панда : пандо-не, сельме : сельмо-не – пиче : пиче-не,
кенже : кенже-не.
c) A lappangó mássalhangzós tövekben az egyes 1. személyű személyrag –
a genitivusszal ellentétben – a nominativushoz járul:
kelu
’nyírfa’ :
kelu-ń
ä
, iń
-
ži
’vendég’ :
ińži-ń
ä
, vani
’pásztor’ :
vani-ń
ä
.
Az irodalmi nyelvben:
келу : ке
-
лу-не, инжи : инжи-не, ваны : ваны-не.
d) Mássalhangzó után (az előhangzós és az előhangzó nélküli variánsok
erősen ingadoznak) a rag
ä
,
ill.
-
ä
ń
ä
alakú:
nal
’nyíl’ :
nal
-
ä
ń
ä
, śeď
’híd’ :
śeď
-
ä
ń
ä
, lomań
’ember’ :
lomań-
ä
ń
ä
, jofks
’mese’ :
jofks
-
ä
ń
ä
, piks
’kötél’ :
piks
-
ä
ń
ä
. Ugyanez érvényes a jövevényszavakra is:
angel
’angyal’ :
angel
-
ä
ń
ä
,
de:
vrač
’orvos’ :
vrač
-
ń
ä
,
tań
ä
c
’tánc’ :
tań
ä
ć-ń
ä
, pej
’fog’ :
pej-(
ä
ä
.
A fo-
netikus átírásban a redukált előhangzó színe a tővéghangzó minősége szerint
ingadozik. Kemény mássalhangzó után
ç
, ill. lágy mássalhangzó után
-
ä
. |
Az