Page 103 - FUD20

Basic HTML Version

A
PLURATÍVÁK SZEMANTIKAI CSOPORTJAI AZ ÉSZAKI LAPPBAN
103
21. Pénzügyek
21.1. Költségek:
ássangolut
’lakhatási költségek’;
barg
R
mátk
Y
golut
’be-
járási költségek’;
birgengolut
’megélhetési költségek’;
boađut
’bevétel, jöve-
delem’;
divvungolut
’javítási költségek’;
fievrr
Y
dangolut
’szállítási költsé-
gek’;
golut
’költség, költségek’;
huksengolut
’építési költségek’;
lassigolut
’többletköltségek’;
lágastangolut
’perköltség’;
liig
Y
golut
’többletköltségek’;
ráhkadangolut
’termelési költségek’;
reklámagolut
’reklámköltségek’;
siid
R
-
golut
’többletköltségek’.
21.2. Pénzügyi kifejezések:
árv
R
báhpárat ~ -báhpirat
’(tőzsdei) értékpa-
pír’;
barg
R
dienasdieđut
’jövedelem-/adóbevallás’;
gihpuruđat
’kártérítés,
fájdalomdíj’;
lotnásat
’váltságdíj’;
reant
R
boađut
’kamatjövedelmek’;
seas
-
t
R
ruđat
’megtakarítások’;
seasttut
’tartalék, megtakarított pénz’;
sisaboađut
’jövedelem’.
22. Fizikai jelenségek:
alfasuotnjarat
’alfa-sugárzás’;
áhpit
’erő’;
álššat
’erő, erőnlét’;
árjannat
’kitartás, energia’;
árjjat
’kitartás, energia’;
doaib-
mannávccat
’energia’;
gaskabárut
’középhullám, erőátviteli tengely’;
rönt-
gensuotnjarat
’röntgensugarak’;
UOB= ūō-bárut
’ultrarövidhullámok’;
vuoimmit
’energia’.
23. Természethez kapcsolódó szavak
23.1. Természeti jelenségek:
áigašažat
’(jó) idő’;
balvvat
’felhőzet’;
báhkat
’kánikula’;
beaivvádagat ~ beaivvadagat
’napfényes idő’;
beatnat-
báhkat
’kánikula’;
beatnatbeaivvit
’kánikula’;
bieggagaccat
’bárányfelhő’;
bivvalat
’meleg, enyhe idő’;
guovssahasat
’sarkifény’;
idjagerbmosat
’szür-
kület (késő nyári éjszakán)’;
norahat
’zajló jég’;
siiggádat
’hullámverés’.
23.2. Földrajzi egységek:
badjosat
’felvidék’;
bákt
Y
sul'lot
’szigetvilág’;
davviriikkat
’északi országok’;
lájut
’kaszáló’;
lulliriikkat
’déli országok’;
máttariikkat
’déli országok’;
mieht
Y
eatnamat
’lejtős vidék’;
nuortaeatnamat
’keleti országok’;
nuortariikkat
’keleti országok’;
oarj
Y
eatnamat
’nyugati or-
szágok’;
oarjiriikkat
’déli országok’;
ovdavárit
’előhegység’;
sul'lot
’sziget-
világ’.
24. Idővel kapcsolatos szavak:
áiggit
’hosszú idő’;
guokt
Y
lohjagit
’húszas évek’;
mihcamárat
’nyári napforduló’.