Page 102 - FUD20

Basic HTML Version

K
ELEMEN
I
VETT
102
18.8.
Fegyverek:
at
#
mavearjjut
’atomfegyverzet’;
soaht
Y
vearjjut
’fegy-
verzet’;
váimmusvearjjut
’nukleáris fegyverek’.
19. Anyagok, élelmiszerek, árucikkek
19.1. Élelmiszerek, árucikkek:
álvvut
’fogás, zsákmány’;
borramušgálv-
vut
’élelmiszer’;
garrabuđehat
’héjában főtt krumpli’;
hilgg
R
hasgálvvut
’se
-
lejtes áru’;
lasáhusat
’köret’;
láibbastagat
’sütemény’;
makarōnat
’makaró-
ni’;
mál
Y
sráđit
’levesbevaló’;
njálgát
’édesség’;
njunn
Y
goaikkanasat
’orr-
csepp’;
ruovd
Y
biergasat
’vasáruk’;
teadjagáhkut
’teasütemény’;
uhcagáhko-
žat
’apró sütemény’;
valeriánágoaikkanasat
’macskagyökér cseppek’.
19.2. Anyagnevek:
bassaladdanbulvarat ~ -pulvarat
’mosópor’;
bihttá-
sohkkarat
’kockacukor’;
bivg
Y
rievnnat ~ -rievnnit
’dara’;
bulvarat ~ pulvarat
’por (konkr.)’;
bulvvarsohkkarat
’porcukor’;
deajat
~
teajat
’tea (levelek)’;
fariinat
’(farin)cukor’;
gáfet ~ káfet
’kávé’;
gárvenat ~ kárvenat
’kömény’;
gunat
’hamu (konkr.)’;
hávvarrievnnat ~ -rievnnit
’zabpehely’;
hirssat
’köles
(szemek)’;
jáf'f
R
sohkkarat
’porcukor’;
jáfut ~ jáf'fut
’liszt (konkr.)’;
kan
#
lat
’fahéj (konkr.)’;
karduvssat
’pipadohány’;
kemikálat ~ kemikáliat
’vegyszerek’;
koalat
’szén’;
kōkossmáhkut
’kókuszreszelék’;
láibunbulvarat
~ pulvarat
’sütőpor’;
pan
#
renjáfut
’zsemlemorzsa’;
r
£
senrievnnat ~ rievvnit
’rizs’;
sálttit
’só (konkr.)’;
sohkkarat
’cukor (konkr.)’;
sulimat
’rókaméreg’.
Az anyagnevek megnevezésének egyik fontos szempontja a részekre oszt-
ható csoport és az oszthatatlan „massza” elkülönítése. Palo szerint (1999:
62–63) az önálló részekből építkező, de egységes egészt kifejező plurale tan-
tumok a kettő között foglalnak helyet. Külön alcsoportot alkot a gabonafélék
és a rostos növények megnevezése (vö. Tunkelo 1918), a plurativitás hátteré-
ben a sok kis részecske alkotta egész képzete húzódik. Ebbe a csoportba leg-
gyakrabban a fűszerek és a lisztfélék sorolhatók.
20. Maradékok, melléktermékek, kacatok:
bázahasat ~ bázahusat
’pi-
szok, szemét’;
botnit
’kávézacc’;
čoakkáhasat ~ -husat
’maradék’;
čuolaha
-
gat
’fűrészpor’;
lámborat
’limlom, kacat’;
luonit
’hulladék’;
mieskkahasat
’hulladék’;
njáskkahagat
’irtási hulladék’;
ribat
’szemét’;
ruovd
Y
doabbarat
’ócskavas’;
ruskkat
’hulladék’;
sahájáf'fut
’fűrészpor’;
šloagit ~ šloagut
’hul-
ladék’;
vist
Y
bázahusat
’rom, törmelék’.
Hasonlóan az anyagnevekhez, itt is kevert, oszthatatlan egységek indokol-
ják a többes alakkal történő jelölést.